Az európai jog íratlan forrásai: a kiegészítő jog

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikke

MI A CÉLJA AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 19. CIKKÉNEK?

FŐBB PONTOK

Mit jelent a kiegészítő jog?

Melyek a kiegészítő jog forrásai?

Alapvető jogok

KULCSFOGALMAK

Előzetes döntéshozatal: az Európai Unió Bíróságának ítélete a nemzeti bíróságnak az uniós jog értelmezésére vagy érvényességére vonatkozó kérdésére válaszolva, ezáltal hozzájárulva az uniós jog egységes alkalmazásához.
Ítélkezési gyakorlat: a korábbi esetek kimenetelén alapuló jog.
Nemzetközi jog: az államok vagy nemzetek közötti jogi kapcsolatokat szabályozó szabályrendszer.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – III. cím – Az intézményekre vonatkozó rendelkezések – 19. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 27. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Első rész – Alapelvek – I. cím – Az Unió hatásköreinek típusai és területei – 6. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 52–53. o.)

utolsó frissítés 12.03.2018