Az Európai Unió elsődleges joga

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az uniós elsődleges jog

MI AZ ELSŐDLEGES JOG?

FŐBB PONTOK

Az elsődleges jog, más néven az elsődleges források, az EU-ban a következők:

Az elsődleges jog hatálya:

HÁTTÉR

Az elsődleges jog mellett az uniós jog másodlagos és kiegészítő forrásokon alapul:

A nem uniós országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel megkötött nemzetközi megállapodások szintén az uniós jog szerves részét képezik. Ezek a megállapodások elkülönülnek az elsődleges és másodlagos jogtól, és egy önálló, ún. sui generis kategóriát képeznek. Az EUB néhány ítélete szerint a megállapodásoknak közvetlen hatálya lehet, a hierarchiában pedig magasabban helyezkednek el a másodlagos jogi aktusoknál, amelyeknek ezért összhangban kell lenniük e megállapodásokkal.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Jegyzőkönyvek, Az Európai Unió működéséről szóló szerződés mellékletei – A 2007. december 13-án aláírt Lisszaboni Szerződést elfogadó kormányközi konferencia zárónyilatkozatához csatolt nyilatkozatok – Megfelelési táblázatok (HL C 202., 2016.6.7.,1–388. o.)

utolsó frissítés 13.03.2020(1) Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból, és harmadik országgá (nem uniós országgá) vált.