Az egyoldalú jogi aktusok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 288. cikke

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 289. cikke

MI A CÉLJA AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 288. ÉS 289. CIKKEINEK?

Ismertetik az Európai Unió fő egyoldalú jogi aktusait (288. cikk), különösen pedig a jogalkotási aktusait (289. cikk).

FŐBB PONTOK

Mik azok az egyoldalú jogi aktusok?

Melyek az egyoldalú jogi aktusok különböző típusai?

Az egyoldalú jogi aktusok jogi szabályozása

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Hatodik rész – Intézményi és pénzügyi rendelkezések – I. cím – Intézményi rendelkezések – 2. fejezet – Az Unió jogi aktusai, az elfogadásukra vonatkozó eljárások és egyéb rendelkezések – 1. szakasz – Az Unió jogi aktusai – 288. cikk (az EKSz. korábbi 249. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 171–172. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Hatodik rész – Intézményi és pénzügyi rendelkezések – I. cím – Intézményi rendelkezések – 2. fejezet – Az Unió jogi aktusai, az elfogadásukra vonatkozó eljárások és egyéb rendelkezések – 1. szakasz – Az Unió jogi aktusai – 289. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 172. o.)

utolsó frissítés 21.03.2018