Európai uniós rendeletek

µA rendeletek az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 288. cikkében meghatározott jogi aktusok. Általános hatállyal bírnak, teljes egészében kötelező erejűek, és valamennyi európai uniós országban közvetlenül alkalmazandóak.

ÖSSZEFOGLALÓ

µA rendeletek az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 288. cikkében meghatározott jogi aktusok. Általános hatállyal bírnak, teljes egészében kötelező erejűek, és valamennyi európai uniós országban közvetlenül alkalmazandóak.

Amikor például arról határozott az EU, hogy fellép az emberi egészségnek és a környezetnek a vegyi anyagokkal összefüggő kockázatokkal szembeni megfelelőbb védelme érdekében, rendeletet fogadott el ez ügyben.

A rendelet a másodlagos uniós jog részét képezi. Az európai intézmények fogadják el az alapító szerződések alapján. Célja az uniós jog egységes alkalmazásának a biztosítása valamennyi uniós országban.

A rendeletet jogalkotási eljárást követően fogadják el. Azaz a Tanács és a Parlament által rendes vagy különleges jogalkotási eljárás keretében elfogadott jogalkotási aktusról van szó.

A rendelet személyek elvont kategóriáihoz, nem pedig meghatározott személyekhez szól. Ez különbözteti meg az EUMSZ 288. cikkében meghatározott határozattól. A rendelet teljes egészében kötelező erejű.

Akikre vonatkozik, azoknak teljes mértékben eleget kell tenniük a benne foglaltaknak. Olyan jogi aktus, amely kötelező erejű a következőkre nézve:

az EU intézményei;

az uniós országok;

azok a természetes személyek, akikhez szól.

A rendelet valamennyi uniós országban közvetlenül alkalmazandó. Ez a következőket jelenti:

közvetlenül alkalmazandó mint minden uniós országra érvényes norma, anélkül, hogy át kellene ültetni a nemzeti jogba;

jogokat és kötelezettségeket hoz létre a természetes személyek számára, akik ily módon közvetlenül hivatkozhatnak rá a nemzeti bíróságok előtt;

a természetes személyek közvetlen hivatkozási forrásként használhatják más természetes személyekkel, uniós országokkal vagy uniós hatóságokkal való kapcsolatukban.

Hatálybalépése napjától (azaz az általa meghatározott naptól, vagy - ennek hiányában - húsz nappal a Hivatalos Lapban való megjelenését követően) valamennyi uniós országban alkalmazandó. Joghatásai egyidejűleg, automatikusan és egységesen kötelező erejűek valamennyi nemzeti jogszabályban.

Felhatalmazáson alapuló rendeletek

A felhatalmazáson alapuló jogi aktust eredményező eljárás során (EUMSZ 290. cikke) a Bizottság felhatalmazáson alapuló rendeleteket fogadhat el valamely rendelet vagy uniós irányelv bizonyos részleteinek vagy aspektusainak a pontosítása vagy kiegészítése érdekében.

Végrehajtási rendeletek

A végrehajtási jogi aktust eredményező eljárás során (EUMSZ 291. cikke) a Bizottság felhatalmazást kaphat olyan jogszabályok végrehajtását célzó rendeletek elfogadására, amelyek egységes végrehajtást igényelnek az EU-n belül. A Bizottságnak végrehajtási jogkörét az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendeletével összhangban kell gyakorolnia.

Az európai intézmények is elfogadhatnak végrehajtási rendeleteket az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap tekintetében. A rendeletek e típusát az EUMSZ 164. és 178. cikke határozza meg.

Ezek olyan jogi aktusok, amelyek érvényessége az „alaprendelettől” függ. Míg az alaprendelet az alapvető szabályokat határozza meg, a végrehajtási rendelet bizonyos technikai rendelkezéseket határoz meg.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján az uniós jogról szóló információkat.

Utolsó frissítés: 30.08.2015