Migrációs statisztikák

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

862/2007/EK rendelet – A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó uniós statisztikák

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Statisztikai követelmények

A rendelet statisztikai követelményeket határoz meg a különböző adatkategóriákra:

Adatforrások

A statisztikák számos forrásból származnak, többek között a következőkből:

A statisztikákat általában életkor, nem és állampolgárság szerinti bontásban gyűjtik. Az adatgyűjtésre azonban más kategóriák szerint is sor kerülhet – ilyen például a tartózkodási engedély kiadásának oka, a születési ország, illetve a korábbi vagy következő tartózkodási hely.

Kísérleti projektek

Az uniós költségvetésből származó pénzügyi hozzájárulás a következő célokra áll rendelkezésre a nemzeti intézetek számára:

Végrehajtás

Az Európai Bizottság háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a rendelet végrehajtásáról. A 2018. évi jelentés megállapította, hogy egyértelmű javulás tapasztalható az adatok hozzáférhetősége, teljessége, minősége és időszerűsége vonatkozásában.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

A rendelet 2007. augusztus 20. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Kivándorlás: az a cselekmény, amely során a személy a korábbi szokásos, egyik uniós országbeli tartózkodási helyét egy másik országba teszi át legalább 12 hónapos, vagy várhatóan legalább ilyen hosszú időtartamra.
Bevándorlás: az a cselekmény, amely során a személy – akinek a korábbi tartózkodási helye egy másik uniós országban vagy valamely EU-n kívüli országban volt – a tartózkodási helyét egy uniós ország területére teszi át, amely tartózkodás időtartama legalább 12 hónapos, vagy várhatóan legalább annyi.
Illegális migráció: az a cselekmény, amikor oly módon lépik át emberek a határokat, amely nem felel meg a küldő, a tranzit- vagy a fogadó ország közigazgatási vagy jogi előírásainak.
Áttelepítés: EU-n kívüli országok állampolgárainak valamely uniós ország számára történő átadása, ahol nemzetközi védelmi okokból engedélyezett a tartózkodásuk.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 199., 2007.7.31., 23–29. o.)

A 862/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK rendelet végrehajtásáról (COM(2018) 594 final, 2018.8.16.)

A Bizottság 351/2010/EU rendelete (2010. április 23.) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a születési hely szerinti ország csoportjai, a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai, a következő szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai és az állampolgárság csoportjai kategóriák fogalommeghatározásai tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 104., 2010.4.24., 37–39. o.)

A Bizottság 216/2010/EU rendelete (2010. március 15.) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tartózkodási engedélyek indokainak kategorizálása tekintetében történő alkalmazásáról (HL L 66., 2010.3.16., 1–2. o.)

utolsó frissítés 24.08.2020