Ideiglenes úti okmány

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

96/409/KKBP határozat egy ideiglenes úti okmány létrehozásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Hatókör

A határozat nem vonatkozik a lejárt útlevelekre, hanem kifejezetten csak azokra az esetekre korlátozott, amikor az úti okmányok elvesztek, azokat ellopták, megrongálódtak vagy átmenetileg nem állnak rendelkezésre.

Ideiglenes úti okmány beszerzése

Az EU tagállamok állandó diplomáciai vagy konzuli képviseletei az alábbi feltételek teljesülése esetén állíthatnak ki ideiglenes úti okmányokat:

Az ideiglenes úti okmány kérelmezőjének formanyomtatványt kell kitöltenie, és azt a személyazonosság és az állampolgárság valamennyi rendelkezésre álló bizonyítékának hitelesített fénymásolatával együtt el kell küldenie származási tagállamának e célra kijelölt hatóságához.

Költségek és díjak

Az ideiglenes úti okmányt kiállító tagállam a kérelmezőtől az általa az ideiglenes útlevél kiadásakor általában felszámolt költségeket és díjakat szedi be. Amennyiben egy kérelmező nem tudja egyéb kapcsolódó helyi költségeit fedezni, akkor az adott esetben a származási országa utasításai szerinti szükséges összegeket a rendelkezésére bocsátják, összhangban a 95/553/EK határozattal (melyet 2018. május 1-től hatályon kívül helyez az (EU) 2015/637 irányelv).

Érvényességi idő

Annak biztosítása érdekében, hogy a polgárok vissza tudjanak térni egy adott helyre, az ideiglenes úti okmány érvényességi idejének valamennyivel hosszabbnak kell lennie, mint az arra az útra minimálisan szükséges időtartam, amelyre az ideiglenes úti okmányt kiállították. Ezen időtartam kiszámításakor figyelembe kell venni az éjszakára történő megállásokat, illetve a csatlakozások eléréséhez szükséges időtartamokat.

Biztonsági intézkedések

Az ideiglenes úti okmánnyal kapcsolatos biztonsági intézkedéseket a határozat III. melléklete tartalmazza. Ez olyan részletekre terjed ki, mint hogy milyen papírt és számozási rendszert kell használni, valamint hogyan kell a kiállító hatóság pecsétjét elhelyezni.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 96/409/KKBP határozat (1996. június 25.) egy ideiglenes úti okmány létrehozásáról (HL L 168., 1996.7.6., 4–11. o.)

A 96/409/KKBP határozat későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 95/553/EK határozat (1995. december 19.) az Európai Unió polgárainak diplomáciai és konzuli képviseletek általi védelméről (HL L 314., 1995.12.28., 73–76. o.)

A Tanács (EU) 2015/637 irányelve (2015. április 20.) a harmadik országokban képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmét elősegítő koordinációs és együttműködési intézkedésekről és a 95/553/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 106., 2015.4.24., 1–13. o.)

utolsó frissítés 23.08.2016