Az emberkereskedelem megelőzése és az ellene folytatott küzdelem

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2011/36/EU irányelv az emberkereskedelem megelőzéséről, az ellene folytatott küzdelemről és az áldozatok védelméről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Közös minimumszabályokat határoz meg az emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények meghatározásáról és a tettesek megbüntetéséről. Ezenkívül intézkedéseket tartalmaz e jelenség eredményesebb megelőzése és az áldozatok védelmének erősítése érdekében.

FŐBB PONTOK

Fogalommeghatározások

Szankciók: az irányelv az említett bűncselekmények büntetési tételének felső határát legalább 5 év szabadságvesztésben állapítja meg, ill. súlyosbító körülmények fennállása esetén legalább 10 évben, például, ha a bűncselekményt különösen kiszolgáltatott áldozatok (pl. gyermekek) sérelmére vagy bűnszervezet keretében követték el.

Büntetőeljárás: az uniós országok büntetőeljárást indíthatnak állampolgáraikkal szemben egy másik uniós ország területén elkövetett bűncselekményért, és igénybe vehetnek olyan nyomozati eszközöket is, mint a lehallgatás (például telefonbeszélgetések vagy e-mailek esetében).

Az áldozatoknak nyújtott támogatás: az áldozatok a büntetőeljárást megelőzően, annak folyamán és azt követően segítséget kapnak ahhoz, hogy gyakorolhassák azokat a jogokat, amelyeket a büntetőeljárások keretében a sértetti jogállás biztosít számukra. Ez a segítségnyújtás jelenthet többek között menedékhelyeken biztosított szálláslehetőséget, orvosi ellátást és pszichológiai segítségnyújtást, de tájékoztatást és tolmácsolást is.

A gyermekek és tizenévesek (18 év alattiak) számára kiegészítő intézkedéseket kell biztosítani, például fizikai és pszichoszociális segítségnyújtást, az oktatáshoz való hozzáférést, valamint adott esetben gyám vagy képviselő kijelölésének lehetőségét. A gyermekeket erre kiképzett személyeknek haladéktalanul, megfelelő helyiségekben kell kihallgatniuk. Az áldozatok rendőrségi védelemre és – többek között kártérítés igénylésével összefüggésben – jogi segítségnyújtásra is jogosultak.

Megelőzés: az uniós országoknak meg kell tenniük a szükséges lépéseket, hogy:

A jelenség megfékezését szolgáló egységes és összehangolt megközelítés biztosítása érdekében kijelölték az emberkereskedelem elleni fellépések uniós koordinátorát.

Annak érdekében, hogy támogassák a nemzeti hatóságokat a szabad mozgás jogával való visszaéléssel szembeni küzdelemben, a Bizottság kézikönyvet adott ki az uniós polgárok és harmadik országbeli állampolgárok közötti érdekházasságokról. Egyes kényszerházasságoknak például emberkereskedelmi vetületei is lehetnek.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2011. április 15. óta van érvényben. Az uniós országokban 2013. április 6-ig kellett ezt törvénybe foglalni.

HÁTTÉR

Az emberkereskedelmet az Európai Unió Alapjogi Chartája kifejezetten tiltja (5. cikk), és az Unió létrehozta a szóban forgó jelenség elleni küzdelem átfogó jogi és szakpolitikai keretét, különösen ezen irányelvvel (2011/36/EU) és az emberkereskedelem felszámolására irányuló, 2012–2016 közötti időszakra szóló európai uniós stratégiával.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 101., 2011.4.15., 1–11. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 25.07.2018