Megállapodás az Amerikai Egyesült Államokkal a kiadatásról

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKRÓL:

Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között a kiadatásról

A 2009/820/KKBP határozat az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, kiadatásról és kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodásnak a megkötéséről

A 2003/516/EK határozat az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kiadatásról és a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló megállapodások aláírásáról

MI A MEGÁLLAPODÁS ÉS A HATÁROZAT CÉLJA?

A megállapodás meghatározza a feltételeket az elkövetők az Unió és az USA közötti kiadatására vonatkozóan az adott kiadatási viszonyban történő együttműködés növelésének céljából.

A határozat megköti az EU nevében az Egyesült Államokkal a kiadatásról szóló megállapodást.

FŐBB PONTOK

A megállapodás kiegészíti az uniós tagállamok és az USA között létrejött kétoldalú kiadatási szerződéseket, és növeli az együttműködést az adott kiadatási viszony összefüggésében.

Kiadatást megalapozó bűncselekmények

Kiadatást megalapozó bűncselekmények a következők lehetnek:

Amennyiben a megkeresett ország kiadatást engedélyez egy kiadatást megalapozó bűncselekményre vonatkozóan, a kiadatást a kérelem tárgyát képező egyéb bűncselekményekre vonatkozóan is engedélyeznie kell, feltéve, hogy a többi bűncselekmény maximum egyéves szabadságvesztéssel büntetendő, és a többi kiadatási követelmény is teljesítésre került.

Kiadatási kérelmek

Kiadatási eljárások

HATÁLYBA LÉPÉS NAPJA

A megállapodás 2010. február 1-jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között a kiadatásról (HL L 181., 2003.7.19., 27–33. o.)

A Tanács 2009/820/KKBP határozata (2009. október 23.) az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, kiadatásról szóló megállapodásnak és az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 291., 2009.11.7., 40–41.)

A Tanács 2003/516/EK határozata (2003. június 6.) az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kiadatásról és a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló megállapodások aláírásáról (HL L 181., 2003.7.19., 25–26. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács 2009/933/KKBP határozata (2009. november 30.) az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, kiadatásról szóló megállapodás területi hatályának az Európai Unió nevében történő kiterjesztéséről (HL L 325., 2009.12.11., 4–5. o.)

Tájékoztatás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kiadatásról, illetve a kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodások hatálybalépésének időpontjáról (HL L 323., 2009.12.10., 11. o.)

A Tanács 2002/584/IB kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról – bizonyos tagállamok nyilatkozatai a kerethatározat elfogadására vonatkozóan (HL L 190., 2002.7.18., 1–20. o.)

Az eredeti szöveg tartalmazza a 2002/584/JHA határozat további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 05.12.2019