Megállapodás kölcsönös jogsegélyről az Amerikai Egyesült Államokkal

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös jogsegélyről

A 2009/820/KKBP határozat az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, kiadatásról és a kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodásoknak az Európai Unió nevében történő megkötéséről

A 2003/516/EK határozat az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kiadatásról és a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló megállapodások aláírásáról

MI A MEGÁLLAPODÁS ÉS A HATÁROZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az uniós tagállamok és az Egyesült Államok alkalmazzák e keretmegállapodás feltételeit a kétoldalú kölcsönös jogsegélyszerződéseikre. Ilyen szerződés hiányában az Unió és az Egyesült Államok gondoskodnak a megállapodás alkalmazásáról.

Amennyiben az uniós tagállamok és az Egyesült Államok között meglévő kétoldalú szerződések nem összeegyeztethetőek a megállapodással, az uniós keretszerződés irányadó.

Kölcsönös jogsegély

Jogsegély a közigazgatási hatóságok számára

A személyes adatok védelme

A megállapodás felülvizsgálata

A Megállapodás 17. cikkével összhangban az EU és az USA 2015-ben és 2016-ban felülvizsgálták a megállapodás működését. A felülvizsgálat eredménye, hogy általánosságban véve a megállapodás beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A felülvizsgálati eljárás során ajánlásokat is megfogalmaztak, hogy javítsák az EU és az USA kölcsönös jogsegélyre vonatkozó együttműködésének gyakorlatba történő átültetését, ideértve a két fél jogszabályaira és eljárásaira vonatkozó ismereteknek a szakemberek közötti hatékonyabb megosztását, továbbá a technológia jobb kiaknázása és a kérelmek, a bizonyítékok és az általános közlemények továbbításának felgyorsítása érdekében.

HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA

A megállapodás 2010. február 1-jén lépett hatályba. Az uniós tagállamok kétoldalú jogi eszközökkel hajtották végre.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös jogsegélyről (HL L 181., 2003.7.19., 34–42. o.)

A Tanács 2009/820/KKBP határozata (2009. október 23.) az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, kiadatásról szóló megállapodásnak és az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 291., 2009.11.7., 40–41.)

A Tanács 2003/516/EK határozata (2003. június 6.) az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kiadatásról és a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló megállapodások aláírásáról (HL L 181., 2003.7.19., 25–26. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Megállapodás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről (HL L 336., 2016.12.10., 3–13. o.)

Tájékoztatás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kiadatásról, illetve a kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodások hatálybalépésének időpontjáról (HL L 323., 2009.12.10., 11. o.)

utolsó frissítés 16.04.2019