Az áldozatok megfelelőbb védelme a büntetőeljárás során

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2012/29/EU irányelv a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az irányelv a következő jogokat állapítja meg:

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2012. november 15-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2015. november 16 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Az irányelv felváltja a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló 2001/220/IB uniós kerethatározatot.

JOGI AKTUS

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 315., 2012.11.14., 57–73. o.)

utolsó frissítés 15.02.2016