A bűnüldözési együttműködés európai uniós ügynöksége – az Europol

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2009/371/IB határozata az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A rendelet létrehozza az Europolt az uniós országok közötti bűnüldözési együttműködés európai uniós ügynökségeként.

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 2009/371/IB határozata (2009. április 6.) az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról (HL L 121., 2009.5.15., 37–66. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53–114. o.)

utolsó frissítés 14.11.2016