Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal

A 439/2010/EUrendelet létrehozza az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt, hogy e területen megerősítse a tagállamok közötti együttműködést, valamint segítséget nyújtson a tagállamoknak a válsághelyzetek kezelésében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. május 19-i 439/2010/EU rendelete az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) 2011 óta működő uniós ügynökség. Funkciója a következőkre terjed ki:

Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc rövid időn belül társult országként csatlakozik az EMTH-hoz, miután az EU-val megtárgyalt megállapodásokat ratifikálták.

A tagállamok együttműködésének támogatása a menekültügy területén

Az EMTH szerepe e területen a következőket fedi le:

A tagállamok támogatása különös nyomás esetén

Az EMTH ideiglenes támogatást nyújtva koordinálja az azon tagállamoknak nyújtott sürgősségi segélyt, akik fogadólétesítményeire és menekültügyi rendszereire rendkívül nagy nyomás nehezedik.

Ez a támogatás - az azért folyamodó tagállamokban - elsősorban menekültügyi támogató csoportok kirendelését jelenti, akik a tolmácsolási szolgáltatások, a származási országokra vonatkozó információk és a menekültügyi akták feldolgozásának és kezelésének ismerete területén biztosítanak szakértelmet.

Amennyiben az EMTH egy vagy több menekültügyi támogató csoport kirendeléséről határoz, műveleti tervet készít a kérelmező tagállammal együtt, amelyben a következőket határozzák meg:

A támogató csoport szakértőit a tagállamok bocsátják rendelkezésre, és ők az EMTH menekültügyi intervenciós szakértői állományának részét képezik.

A közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) megvalósítása

Az EMTH mind az Európai Unión belül, mind azon kívül hozzájárul a KEMR megvalósításához.

A KEMR belső dimenzióját tekintve az EMTH elsősorban a következőkhöz járul hozzá:

A KEMR külső dimenzióját tekintve az EMTH különösen a következőkért felel:

Az EMTH szervezeti felépítése és irányítása

Az igazgatótanács az EMTH tervezését és felügyeletét ellátó testület. Az EU tagállamainak és társult országainak, valamint az Európai Bizottságnak a képviselőiből, illetve az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) képviselőjéből áll.

Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács nevezi ki, ő felel az ügynökség napi irányításáért. Ő az EMTH jogi képviselője.

A konzultációs fórum ad helyet az EMTH és a civil társadalom közötti folyamatos párbeszédnek, információcserének és az ismeretek megosztásának. A menekültügy különféle aspektusait ismerő szakértőket hozza össze.

A hivatal bevétele elsősorban az általános uniós költségvetésben elkülönített hozzájárulásból és a társult országok hozzájárulásaiból származik.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

2010.6.18.

-

HL L 132., 2010.5.29.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek 2010. február 25-i 2010/762/EU határozata az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal székhelyének meghatározásáról (HL L 324., 2010.12.9.).

Ez a határozat Vallettát (Málta) határozza meg az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal székhelyéül.

A Tanács 2014. február 11-i 2014/185/EU határozata az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 102., 2014.4.5.).

A Tanács 2014. február 11-i 2014/186/EU határozata az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 102., 2014.4.5.).

A Tanács 2014. február 11-i 2014/194/EU határozata az Európai Unió és az Izlandi Köztársaság közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 106., 2014.4.9.).

A Tanács 2014. február 11-i 2014/204/EU határozata az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 109., 2014.4.12.).

Utolsó frissítés: 22.07.2014