Uniós együttműködés büntetőügyekben — a személyes adatok védelme (2018-ig)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A 2008/977/IB kerethatározat — a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelme

MI A KERETHATÁROZAT CÉLJA?

Az emberek alapvető jogainak és szabadságainak védelme személyes adataiknak bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából történő feldolgozása során.

FŐBB PONTOK

Alkalmazási kör

Adatfeldolgozás

Adattovábbítás

Az adatalanyok jogai

Az adatfeldolgozás biztosítékai

Hatályon kívül helyezés

A 2008/977/IB kerethatározatot hatályon kívül helyezi a (EU) 2016/680 irányelv 2018. május 6 -i hatállyal.

MIKORTÓL HATÁLYOS E KERETHATÁROZAT?

A kerethatározat 2009. január 19 -től alkalmazandó.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2008/977/IB kerethatározata (2008. november 27.) a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről (HL L 350., 2008.12.30., 60–71. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89–131. o.)

utolsó frissítés 26.10.2016