Szerződéses kötelezettségek az Európai Unióban – melyik tagállami jogszabályt kell alkalmazni?

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

593/2008/EK rendelet – a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A rendelet nem alkalmazható az adó-, vám- és közigazgatási ügyekre vagy a bizonyításra és az eljárási kérdésekre. Ugyancsak nem alkalmazható továbbá az alábbiakkal kapcsolatos kötelezettségekre:

Az alkalmazandó jogszabály hatálya

A rendelet előírja, hogy melyik uniós ország jogszabályát kell alkalmazni a szerződések különböző aspektusaira, többek között a következőkre:

Jogválasztás

A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog

Amennyiben a felek nem állapodtak meg az alkalmazandó jogban, a szerződés típusa határozza meg a szabályokat:

Ha azonban a szerződés szorosabban kapcsolódik egy másik, az említett szabályok által nem lefedett országhoz, akkor e másik ország jogát kell alkalmazni. Ugyanez érvényes abban az esetben, ha az alkalmazandó jog nem határozható meg.

Konkrét szerződéstípusok

Bizonyos szerződéstípusok esetében a rendelet meghatározza az alkalmazandó jog kiválasztásának lehetőségeit, illetve a jogválasztás hiányában alkalmazandó jogot. Idetartoznak többek között a következők:

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet a 2009. december 17-e után megkötött szerződésekre érvényes.

HÁTTÉR

Szerződéses és szerződésen kívüli kötelezettségek

KULCSFOGALOM

* Elévülés: az idő múlása által betöltött szerep a jogok létrehozásában és megszűnésében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról („Róma I.”) (HL L 177., 2008.7.4., 6–16. o.)

Az 593/2008/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II.”) (HL L 199., 2007.7.31., 40–49. o.)

A Tanács 1259/2010/EU rendelete (2010. december 20.) a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról (HL L 343., 2010.12.29., 10–16. o.)

utolsó frissítés 11.01.2016