A határokon átnyúló együttműködés megerősítése (a prümi határozat)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2008/615/IB határozata – a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat célja az uniós országok rendőri és igazságügyi hatóságai közötti határokon átnyúló együttműködés javítása a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem eredményesebbé tétele érdekében. Különösen az automatizált információcserére összpontosít. Összpontosít továbbá a nagyszabású eseményekre és a terrorizmus elleni küzdelemre.

A határozat a 2005-ben Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Luxemburg, Hollandia és Ausztria által aláírt többoldalú egyezményből ered. Olyan jogi eszközzé vált, amely valamennyi uniós országra kötelező érvényű. A Tanács ezt követően elfogadta a prümi határozatot és annak végrehajtási szabályait.

FŐBB PONTOK

A határozat az alábbiakra vonatkozó szabályokat tartalmaz:

Nemzeti adatbázisok létrehozása és az adatokhoz való automatizált hozzáférés

Nagyszabású eseményekkel kapcsolatos adatok átadása

Információk átadása a terrorizmus elleni küzdelem céljából

Egyedi esetekben és bizonyos korlátozásokkal az uniós országok a következő adatokat adhatják át egymásnak a terrorista támadások megelőzése céljából:

A határokon átnyúló rendőrségi együttműködés egyéb intézkedései

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2008. augusztus 26.-től hatályos.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Daktiloszkópiai adatok: az ujjlenyomatokról, látens ujjnyomatokról (a látens ujjlenyomatok szabad szemmel nem láthatók, és azokat szakszerűen kell elemezni), tenyérlenyomatokról, látens tenyérnyomatokról szóló képek, valamint ezek sablonjai, amelyeket automatizált adatbázisban tárolnak és kezelnek.
A DNS nem-kódoló szakasza: olyan kromoszómarégiók, amelyekről genetikai információ nem íródik át, vagyis nem ismert, hogy egy szervezet bármely funkcionális tulajdonságát biztosítja.
Automatizált keresés: egy, több vagy valamennyi uniós tagállam adatbázisaiban való keresésre irányuló online hozzáférési eljárás.
DNS-profil: az elemzett emberi DNS-minta nem-kódoló szakaszának azonosító jellemzőit megjelenítő betű- vagy számkód.
Találat / nincs találat eljárás: a felek korlátozott hozzáférést biztosítanak egymásnak a nemzeti DNS- és ujjlenyomat-adatbázisaikban tárolt referenciaadatokhoz. Feljogosítják egymást továbbá arra, hogy ezen adatok alapján automatizált ujjlenyomat- és DNS-profil-keresést végezzenek. A referenciaadatokhoz tartozó személyes adatokhoz az adatkérő félnek nincs hozzáférése.
Nem személyes adatok: egyedi DNS-profilokat tartalmazó adatok, amelyek felhasználhatók egyezőség vagy „találat” megállapítására, de amelyek az adatalany személyazonosságát nem tárják fel.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről (HL L 210, 2008.8.6., 1-11. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács (EU) 2017/617 végrehajtási határozata (2017. március 27.) a DNS-adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 89., 2017.4.1., 4-5. o.)

A Tanács (EU) 2017/618 végrehajtási határozata (2017. március 27.) a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 89., 2017.4.1., 6-7. o.)

A Tanács (EU) 2017/943 végrehajtási határozata (2017. május 18.) a máltai, a ciprusi és az észtországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2014/731/EU, a 2014/743/EU és a 2014/744/EU határozat felváltásáról (HL L 142., 2017.6.2., 84-86. o.)

A Tanács (EU) 2017/944 végrehajtási határozata (2017. május 18.) a lettországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről és a 2014/911/EU határozat felváltásáról (HL L 142., 2017.6.2., 87-88. o.)

A Tanács (EU) 2017/945 végrehajtási határozata (2017. május 18.) a szlovákiai, portugáliai, lettországi, litvániai, cseh köztársasági, észtországi, magyarországi, ciprusi, lengyelországi, svédországi, máltai és belgiumi DNS-adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2010/689/EU, a 2011/472/EU, a 2011/715/EU, a 2011/887/EU, a 2012/58/EU, a 2012/299/EU, a 2012/445/EU, a 2012/673/EU, a 2013/3/EU, a 2013/148/EU, a 2013/152/EU és a 2014/410/EU határozat felváltásáról (HL L 142., 2017.6.2., 89-92. o.)

A Tanács (EU) 2017/946 végrehajtási határozata (2017. május 18.) a szlovákiai, bulgáriai, franciaországi, cseh köztársasági, litvániai, hollandiai, magyarországi, ciprusi, észtországi, máltai, romániai és finnországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2010/682/EU, a 2010/758/EU, a 2011/355/EU, a 2011/434/EU, a 2011/888/EU, a 2012/46/EU, a 2012/446/EU, a 2012/672/EU, a 2012/710/EU, a 2013/153/EU, a 2013/229/EU és a 2013/792/EU határozat felváltásáról (HL L 142., 2017.6.2., 93-96. o.)

A Tanács (EU) 2017/947 végrehajtási határozata (2017. május 18.) a finnországi, szlovéniai, romániai, lengyelországi, svédországi, litvániai, bulgáriai, szlovákiai és magyarországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2010/559/EU, a 2011/387/EU, a 2011/547/EU, a 2012/236/EU, a 2012/664/EU, a 2012/713/EU, a 2013/230/EU, a 2013/692/EU és a 2014/264/EU határozat felváltásáról (HL L 142., 2017.6.2., 97-99. o.)

A Tanács (EU) 2017/1866 végrehajtási határozata (2017. október 12.) a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, a Cseh Köztársasággal való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 266., 2017.10.17., 6-7. o.)

A Tanács (EU) 2017/1867 végrehajtási határozata (2017. október 12.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 266., 2017.10.17., 8-9. o.)

A Tanács (EU) 2017/1868 végrehajtási határozata (2017. október 12.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 266., 2017.10.17., 10-11. o.)

A Tanács (EU) 2016/254 végrehajtási határozata (2016. február 12.) a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Lettországgal való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 47., 2016.2.24., 8-9. o.)

A Tanács (EU) 2016/2047 végrehajtási határozata (2016. november 18.) a DNS-adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 318., 2016.11.24., 8-9. o.)

A Tanács (EU) 2016/2048 végrehajtási határozata (2016. november 18.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 318., 2016.11.24., 10-11. o.)

A Tanács (EU) 2015/2009 végrehajtási határozata (2015. november 10.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lengyelországgal való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 294., 2015.11.11., 70-71. o.)

A Tanács (EU) 2015/2049 végrehajtási határozata (2015. november 10.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Svédországgal való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 300., 2015.11.17., 15-16. o.)

A Tanács (EU) 2015/2050 végrehajtási határozata (2015. november 10.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Belgiummal való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 300., 2015.11.17., 17-18. o.)

A Tanács 2010/482/EU határozata (2010. július 26.) az Európai Unió, valamint Izland és Norvégia között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL 238., 2010.9.9., 1-2. o.)

A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról (HL L 210, 2008.8.6., 12-72. o.)

utolsó frissítés 04.05.2020