Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására: közösségi stratégiai iránymutatások, 2007–2013

2007-től kezdődően a közösségi stratégiai iránymutatások fontos szerepet töltenek be az új kohéziós politikában. A stratégiai iránymutatások alapján a tagállamok meghatározzák saját kohéziós politikájuk prioritásait. Az iránymutatások segítséget nyújtanak olyan egyéb közösségi prioritások végrehajtásában, amelyek a lisszaboni stratégiából, illetve a növekedésről és foglalkoztatásról szóló integrált iránymutatásokból következnek, és legfőképpen a beruházásokat, a foglalkoztatást, a tudást és innovációt, a területi kohéziót, valamint az együttműködést érintik.

JOGI AKTUS

A Tanács 2006/702/EK (2006. október 6.) határozata a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról [Hivatalos Lap L 291., 2006.10.21.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2007 utáni időszakban a kohéziós politikára vonatkozó stratégiai iránymutatások az alábbi két célt szolgálják:

A lisszaboni stratégia újraindítása

Az Európai Tanács 2005 márciusában tartott ülésszakán megújították a lisszaboni stratégiát egy növekedésre és foglalkoztatásra irányuló partnerség létrehozásával. E stratégia szempontjából a kohéziós politikának a fenntartható növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás előmozdítására kell összpontosítania.

A stratégiai iránymutatások meghatározzák azokat a területeket, amelyeken a kohéziós politika hozzájárulhat egyéb, a lisszaboni stratégiából következő közösségi prioritások végrehajtásához. Ezek az iránymutatások összhangban vannak a növekedésről és a foglalkoztatásról szóló integrált iránymutatással is.

A stratégiai iránymutatások prioritásai

A stratégiai iránymutatásokat három fő prioritás mentén határozták meg:

Stratégiai iránymutatások, 2007–2013

A fenti prioritások alapján az iránymutatások céljai a következők:

Beruházások és foglalkoztatás

Annak érdekében, hogy Európa és régiói a beruházások és a foglalkoztatás szempontjából vonzóbb helyszínné váljanak, a közlemény az intézkedések három típusát irányozza elő.

Először is, szükség van a közlekedési infrastruktúrák kiterjesztésére és fejlesztésére. Ebből a célból a tagállamoknak 30 olyan, európai érdekeket képviselő projektet kell kiemelniük, amelyek a másodlagos összeköttetések kiépítésére irányulnak. Ezenkívül javítani kell a vasúti infrastruktúrák hozzáférhetőségén és az elszigetelt régióknak a transzeurópai közlekedési hálózattal (TEN-T) való összeköttetésén. Ugyanez érvényes a közlekedési hálózatok környezeti dimenziójára, illetve a rövid távolságú tengeri közlekedés fejlesztésére.

Másodszor, jobban ki kell aknázni a környezetvédelem és a növekedés együttes pozitív hatásait, biztosítva ezáltal a gazdasági növekedés, az innováció és a munkahelyteremtés tartósságát. Ennek érdekében a közlemény javasolja az infrastruktúrákba való beruházást, a vállalatok és alkalmazottaik számára vonzó körülmények teremtését, valamint kockázatcsökkentő intézkedések megtételét. Emellett figyelembe kell venni az EU kiotói kötelezettségvállalásait is.

Harmadszor, csökkenteni kell a hagyományos energiaforrásoktól való függőséget az energiahatékonyság javítása, valamint a megújuló energiaforrások használata révén.

Tudás és innováció

A növekedési és munkahely-teremtési célok teljesítése megköveteli a gazdaság strukturális átalakítását, valamint a tudásalapú tevékenységek irányába történő elmozdulást. Ehhez pedig az alábbi intézkedések szükségesek:

Foglalkoztatás

A nagyobb számú és jobb minőségű munkahely létrehozása érdekében a kohéziós politika válaszolni kíván az európai foglalkoztatási stratégia által felvetett kihívásokra. Ez azt jelenti, hogy több embert kell a foglalkoztatásba vonzani és ott megtartani, valamint korszerűsíteni kell a szociális védelmi rendszereket.

Ezenkívül fokozni kell a munkavállalók alkalmazkodóképességét és a munkaerőpiac rugalmasságát, ami a humán erőforrásba történő beruházással, azaz a hatékonyabb oktatás és szakképzés révén valósul meg. Ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban fejleszteni kell a közigazgatást és a közszolgáltatásokat, és biztosítani kell az aktív népesség egészségének megőrzését.

Területi kohézió és együttműködés

A kohéziós politikának alkalmazkodnia kell a területek egyedi szükségleteihez és jellemzőihez, figyelembe véve a földrajzi elhelyezkedésükből adódó problémákat vagy lehetőségeket. A területi dimenzió az alábbi témaköröket foglalja magában:

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye (2005. július 5.): „Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására – Közösségi stratégiai iránymutatások a 2007–2013 közötti időszakra” [COM/2005/299 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

LISSZABONI STRATÉGIA

A Bizottság közleménye (2006. december 12.) az Európai Tanács tavaszi ülésszakának – A növekedést és foglalkoztatást célzó, megújult lisszaboni stratégia megvalósítása – „Az eredmények éve” [COM(2006) 816 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye (2006. november 14.) – „Gazdasági reformok és versenyképesség: a 2006-os európai versenyképességi jelentés kulcsfontosságú üzenetei” [COM(2006) 697 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye (2006. október 12.) az Európai Tanácsnak: „Az innovációt támogató, modern Európa” [COM(2006) 589 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye (2006. január 25.) az Európai Tanács tavaszi ülésszakának: „Ideje magasabb sebességbe kapcsolni – Az új növekedési és foglalkoztatási partnerség” [COM(2006) 30 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság Közleménye (2005. október 20.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „Európai értékek a globalizált világban – A Bizottság hozzájárulása az állam- és kormányfők októberi üléséhez” [COM(2005) 525 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye (2005. július 20.): „Közös cselekvések a növekedésért és a foglalkoztatásért: a közösség lisszaboni programja” [COM(2005) 330 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 25.01.2007