Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1059/2003/EK rendelet a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A hierarchikus NUTS-osztályozás

Valamennyi uniós ország tekintetében a regionális albontásoknak háromszintű hierarchiája van, amely a népességre vonatkozó alsó és felső küszöbértéken alapul.

A harmadik szint a második szintnek, a második szint az első szintjének, az első szint pedig az országnak az albontása. A NUTS nem fedi le a helyi (települési) szintet. Amennyiben valamely uniós ország teljes népessége egy adott NUTS-szint tekintetében az alsó küszöbérték alatt van, az az ország maga alkotja annak a szintnek a NUTS területi egységét.

Osztályozási szempontok

Az uniós országok meglévő közigazgatási egységeit figyelembe kell venni a NUTS rendszerében. Az a NUTS-szint, amelyhez valamely meglévő közigazgatási szint tartozik, a közigazgatási egységeinek átlagos népességmérete alapján kerül meghatározásra a következők szerint:

Szint

Népesség alsó határa

Népesség felső határa

NUTS 1

3 millió

7 millió

NUTS 2

800 000

3 millió

NUTS 3

150 000

800 000

Ha egy adott osztályozási szinthez valamely uniós országban nincs megfelelő méretű közigazgatási szint, azt a NUTS-szintet megfelelő számú, egymással határos kisebb közigazgatási egységek összevonásával kell létrehozni. Az így létrejövő összevont egységek „nem közigazgatási szintet” képeznek, ahol minden egyes nem közigazgatási egységnek figyelembe kell vennie a fenti népességküszöböket.

A jelenlegi, 2015. január 1-től hatályos NUTS-osztályozás 98 régiót tartalmaz a NUTS 1 szinten, 276-ot a NUTS 2 szinten és 1342 régiót a NUTS 3 szinten. Az 1319/2013/EU rendelet rendelkezik a NUTS-szintek 1-es, 2-es és 3-as szintjének 2015. január 1 -jén hatályba lépő bontásáról.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2003. július 11 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1–41. o.)

A 1059/2003/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 11/2008/EK rendelete (2008. január 8.) az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 5., 2008.1.9., 13–14. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 99/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az európai statisztikai programról (2013–2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12–29. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 04.11.2016