Az EU Környezetvédelmi Ügynöksége - környezeti információs és megfigyelőhálózat

401/2009/EK rendelet - az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 401/2009/EK rendelete (2009. április 23.) az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat (EIONET) céljait és célkitűzéseit írja le. A rendelet segítségével az ügynökség és a hálózat olyan információkat tud nyújtani, amelyek segítik az uniós környezetvédelmi politika kidolgozását.

FŐBB PONTOK

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség olyan uniós ügynökség, amelynek célja a környezet védelme és állapotának javítása, valamint a fenntartható fejlődés támogatása. Tevékenységét objektív, megbízható és összehasonlítható adatok nyújtásával végzi, és a következő a célja:

tegyenek a környezet védelmére irányuló intézkedéseket,

mérjék fel ezen intézkedések eredményeit,

a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztassák a környezet állapotáról,

az uniós országok pedig rendelkezzenek a szükséges technikai és tudományos támogatással.

Az Ügynökség fő feladatai a következők:

adatok gyűjtése, feldolgozása és elemzése, hogy a hatékony környezetpolitikához szükséges objektív adatokat biztosítson az EU számára,

a környezetvédelmi intézkedések megfigyelésének támogatása,

a környezet állapotával kapcsolatos adatok összeállítása, értékelése és terjesztése a közvélemény számára,

annak biztosítása, hogy az adatok EU-szerte összehasonlíthatóak legyenek,

az európai környezeti információk olyan nemzetközi környezeti megfigyelési programokba való beépítésének elősegítése, mint amilyeneket az Egyesült Nemzetek indítottak,

a környezeti károk, valamint a környezeti megelőző, védelmi és helyreállítási intézkedések költségeinek értékelését célzó módszereinek fejlesztésére irányuló ösztönzés,

a rendelkezésre álló legjobb technológiákra vonatkozó információk cseréjének elősegítése a környezeti károk megelőzése vagy csökkentése érdekében, valamint

ötévenként jelentés készítése a környezet állapotáról, változásairól és kilátásairól.

Többek között a következőkre vonatkozó adatokról van szó:

a talaj, valamint az állat- és növényvilág állapota,

hulladékgazdálkodás,

az éghajlatváltozás és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás.

Az Ügynökség igazgatótanácsa a tagországok egy-egy képviselőjéből, az Európai Bizottság két képviselőjéből, valamint az Európai Parlament által kijelölt két tudományos szakértőből áll. Az ügyvezető igazgató felelős a napi szintű irányításért.

Az Ügynökség más uniós és nemzetközi szervekkel is együttműködik, például az EU Statisztikai Hivatalával (Eurostat), az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjával, az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjával és az Egészségügyi Világszervezettel.

Az Ügynökség koordinálása alatt működő európai környezeti információs és megfigyelőhálózat az EU környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó információs hálózata. Valamennyi uniós ország képviselteti magát a hálózatban, ahogy Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Törökország is.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2009. június 10.

HÁTTÉR

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség honlapja.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

401/2009/EK rendelet

2009.6.10.

-

HL L 126., 2009.5.21., 13-22. o.

utolsó frissítés 22.09.2015