Az uniós energiaszabályozók együttműködési ügynöksége

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

713/2009/EK rendelet – az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének létrehozása

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az Ügynökség:

2011-ben az Ügynökség további feladatokat kapott az 1227/2011/EU rendelet (REMIT-ként is ismert, a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelet) alapján. Ennek célja, hogy növelje az uniós energiapiacok átláthatóságát és stabilitását, és hogy megakadályozza a bennfentes kereskedelmet és a piaci manipulációt.

2013-ban a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló 347/2013/EU rendelet azzal a további feladattal bízta meg az Ügynökséget, hogy jelölje ki és kövesse nyomon a közös érdekű projekteket.

Az Ügynökség szakértői csoportokat hozhat létre ad hoc alapon annak érdekében, hogy azok támogatást nyújtsanak a szakpolitikák kidolgozásához. Jelenleg az alábbi három témával foglalkozó szakértői csoport létezik:

HÁTTÉR

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) egy uniós ügynökség, amelyet a harmadik energiaügyi csomag hozott létre, hogy előmozdítsa a belső energiapiac létrehozását a villamos energia és a földgáz tekintetében.

Az Ügynökség hivatalosan 2011 márciusában jött létre, és a szlovéniai Ljubljanában található a székhelye.

KULCSFOGALMAK

* Energiaszabályozók: az uniós országok által kinevezett testületek, amelyek feladata annak biztosítása, hogy energiapiacuk megfelelően működjön, azaz az energiaszolgáltatók teljesítsék a kötelezettségeiket, és a fogyasztók megbízható szolgáltatásokat kapjanak tisztességes áron.

* Átvitelirendszer-üzemeltető (TSO): energia, például villamos energia vagy földgáz valamely országban vagy régióban rögzített infrastruktúra útján történő szállítását végző entitás.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 713/2009/EK rendelete (2009. július 13.) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról (HL L 211., 2009.8.14., 1–14. o.)

A 713/2009/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1–16. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 115, 2013.4.25., 39–75. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 28.10.2015