Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése 2020-ig: vállaláselosztási határozat

A vállaláselosztási határozat kötelező erejű éves üvegházhatásúgáz-kibocsátási célértékeket határoz meg az Európai Unió (EU) országai számára a 2013-2020 közötti időszakra. Ezek a célértékek az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében (EU ETS) nem szereplő legtöbb ágazatból - például a közlekedésből (kivéve a légi közlekedést és a nemzetközi tengeri hajózást), az építőiparból, a mezőgazdaságból és a hulladékgazdálkodásból - származó kibocsátásokra vonatkoznak.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/406/EK határozata (2009. április 23.) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A vállaláselosztási határozat kötelező erejű éves üvegházhatásúgáz-kibocsátási célértékeket határoz meg az Európai Unió (EU) országai számára a 2013-2020 közötti időszakra. Ezek a célértékek az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében (EU ETS) nem szereplő legtöbb ágazatból - például a közlekedésből (kivéve a légi közlekedést és a nemzetközi tengeri hajózást), az építőiparból, a mezőgazdaságból és a hulladékgazdálkodásból - származó kibocsátásokra vonatkoznak.

A vállaláselosztási határozat az éghajlat-változással és az energiaüggyel összefüggő politikák és intézkedések, ismert nevén az éghajlat-változási és energiaügyi csomag részét képezi, amely előremozdítja Európát az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és az energiabiztonság fokozása felé vezető úton.

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A vállaláselosztási határozat nemzeti kibocsátási célértékeket irányoz elő 2020-ra, a 2005-ös kibocsátási szintek százalékában kifejezve. A határozat azt is rögzíti, hogy a hatálya alá eső ágazatokban évente hány tonna üvegházhatású gáz kibocsátására jogosultak az egyes uniós országok a 2013 és 2020 közötti időszakban.

FŐBB PONTOK

MIKOR HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2013-tól 2020-ig.

HÁTTÉR

A globális felmelegedés elleni küzdelem jegyében az Európai Unió (EU) kötelezettséget vállalt arra, hogy az 1990-es szinthez képest 2020-ra legalább 20%-kal csökkenti üvegházhatásúgáz-kibocsátásait. E cél elérése érdekében az EU két fő jogszabályt fogadott el:

További információk az Európai Bizottságnak a vállaláselosztási határozatról szóló honlapján találhatók.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

406/2009/EK határozat

2009.6.25.

-

HL L 140., 2009.6.5., 136-148. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2013/162/EU határozata (2013. március 26.) a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti, a 2013-2020-as időszakra vonatkozó éves tagállami kibocsátási jogosultságok meghatározásáról (Hivatalos Lap L 90., 2013.3.28., 106-110. o.).

A Bizottság 2013/634/EU végrehajtási határozata (2013. október 31.) a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti, a 2013-2020-as időszakra vonatkozó éves tagállami kibocsátási jogosultságok kiigazításáról (Hivatalos Lap L 292., 2013.11.1., 19-22. o.).

utolsó frissítés 26.03.2015