Energiahatékonyság a 2020. évi célkitűzés érdekében

Az Európai Unió vezetői 2007 márciusában az EU előre jelzett energiafogyasztásának 2020-ra 20%-kal való csökkentésében állapodtak meg. Ez 400 erőmű lezárását jelenti. 2014 októberében egy nagyobb, minimum 27%-os energiamegtakarítási cél elérését tűzték ki 2030-ra.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye - Energiahatékonyság: a 20%-os cél elérése (COM(2008) 772 végleges, 2008. november 13.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió vezetői 2007 márciusában az EU előre jelzett energiafogyasztásának 2020-ra 20%-kal való csökkentésében állapodtak meg. Ez 400 erőmű lezárását jelenti. 2014 októberében egy nagyobb, minimum 27%-os energiamegtakarítási cél elérését tűzték ki 2030-ra.

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

Az EU által a nagyobb energiahatékonyság felé tett elmozdulás terén elért előrelépést elemzi, valamint beazonosítja a folyamatot segítő és az azt hátráltató tényezőket. Ezenkívül a Bizottság által előterjeszteni kívánt energiahatékonysági csomag részleteit is előirányozza.

FŐBB PONTOK

A közlemény a következő intézkedéseket tartalmazza:

Később, 2011-ben, a Bizottság egy energiahatékonysági terv javaslatával állt elő a 20%-os csökkentési cél, valamint az erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-re történő elérésének biztosítása érdekében.

2012-ben az EU új energiahatékonysági irányelvet fogadott el. Ez az irányelv a hatékonyabb energiaellátás és -használat szabályait rögzítette, továbbá indikatív jellegű nemzeti energiahatékonysági célokat határozott meg.

HÁTTÉR

Az energia hatékonyabb felhasználása számos előnnyel jár. A háztartások és vállalkozások számára alacsonyabb energiaszámlákat jelent, csökkenti Európa külső olaj- és gázszállítóitól való függésének mértékét, hozzájárul az éghajlatváltozással szembeni küzdelemhez, az EU gazdaságát pedig fenntarthatóbbá és versenyképesebbé teszi.

További információkért lásd az Európai Bizottság energiaügyi és környezetvédelmi politikával foglalkozó honlapját.

KULCSFOGALMAK

Energiahatékonyság: kevesebb energia felhasználása ugyanazon szolgáltatás nyújtásához. Példák: energiahatékony hűtők, mosógépek.

Energiamegtakarítás: valamely szolgáltatás igénybevételének csökkentése vagy elhagyása energiamegtakarítás céljából; például a villany lekapcsolása.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 315., 2012.11.14. 1-56. o.).

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: a 2011. évi energiahatékonysági terv (COM(2011) 109 végleges, 2011.3.8.).

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Az energiahatékonyságról és annak az energiabiztonsághoz, valamint a 2030-ra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai kerethez való hozzájárulásáról (COM(2014) 520 final, 2014.7.23.).

utolsó frissítés 09.04.2015