Európa 2020: az Európai Unió növekedési és foglalkoztatási stratégiája

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény (COM(2010) 2020 végleges) – Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

MI AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA CÉLJA?

Az Európa 2020 stratégia célja az Európai Unió gazdasági és pénzügyi válságot követő gazdasági fellendülése számos reformmal történő támogatásának biztosítása annak érdekében, hogy a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek szilárd alapot biztosítson 2020-ig. A stratégia amellett, hogy az uniós gazdaság strukturális hiányosságait, valamint gazdasági és társadalmi kérdéseket kezel, a globalizáció, az erőforrásokra nehezedő nyomás, az elöregedés hosszabb távú kihívásait is figyelembe veszi.

FŐBB PONTOK

A stratégia végrehajtása az európai szemeszter keretében

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye – Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája (COM(2010) 2020 végleges, 2010.3.3.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Mérleg az Európa 2020 – az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiájáról (COM(2014) 130 final/2, 2014.3.5.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében (COM(2012) 299 final, 2012.5.30.)

Az Európai Tanács következtetései, Brüsszel, 2010. március 25–26.

A Tanács (EU) 2015/1184 ajánlása (2015. július 14.) a tagállamok és az Európai Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatásokról (HL L 192., 2015.7.18., 27–31. o.)

A Tanács (EU) 2015/1848 határozata (2015. október 5.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 2015. évi iránymutatásokról (HL L 268., 2015.10.15., 28–32. o.)

utolsó frissítés 07.02.2017