A népegészségre, valamint a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó statisztikák

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az 1338/2008/EK rendelet a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a népegészségre, valamint a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó statisztikák gyűjtésére és szolgáltatására vonatkozó szabályokat határoz meg annak érdekében, hogy valamennyi uniós országban összehasonlítható adatokat biztosítson.

Ennek segítségével az EU hatékony népegészségügyi politikát tud kidolgozni, és támogatni tudja a nemzeti stratégiákat e téren.

FŐBB PONTOK

Az uniós országok, Liechtenstein, Izland és Norvégia által gyűjtött statisztikákat az EU statisztikai hivatala, az Eurostat számára küldik meg.

A következő témákban gyűjtik a statisztikákat:

Az 1338/2008/EK rendeletet számos végrehajtási rendelet követte, amelyek részletesebb szabályokat és eljárásokat határoztak meg az egészséggel kapcsolatos statisztikák gyűjtésének egyéb szempontjai tekintetében:

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. január 20. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Morbiditás: a betegség vagy valamely meghatározott megbetegedés elterjedése egy földrajzi területen belül.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról (HL L 354., 2008.12.31., 70–81. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács 577/98/EK rendelete (1998. március 9.) a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről (HL L 77., 1998.3.14., 3–7. o.)

Az eredeti szöveg tartalmazza az 577/98/EK tanácsi rendelet további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság 328/2011/EU rendelete (2011. április 5.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halálokok statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 90., 2011.4.6., 22–24. o.)

A Bizottság 349/2011/EU rendelete (2011. április 11.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkahelyi balesetek statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 97., 2011.4.12., 3–8. o.)

A Bizottság 141/2013/EU rendelete (2013. február 19.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanács rendeletnek az európai egészségfelmérés (EHIS) tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 47., 2013.2.20., 20–48. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2015/359/EU rendelete (2015. március 4.) az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 62., 2015.3.6., 6–15. o.)

utolsó frissítés 29.09.2015