Oktatási és képzési program fiatalok számára

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény (COM(2010) 477 végleges) - Mozgásban az ifjúság - Kezdeményezés a fiatalokban rejlő potenciál felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény célja, hogy az Európai Unió (EU) fiataljainak oktatására és foglalkoztatására irányuló szakpolitikai kezdeményezések átfogó csomagját biztosítsa. A Mozgásban az ifjúság kezdeményezés az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés Európa 2020 stratégiájának részét képezi.

FŐBB PONTOK

HÁTTÉR

A fiatalok nagyarányú munkanélküliségének csökkentése alapvető fontosságú az Európa 2020 azon célkitűzésének teljesítése tekintetében, hogy a 20 és 64 év közöttiek általános foglalkoztatási rátája 75%-ra növekedjen. 2014-ben mintegy 5 millió (25 év alatti) fiatalt tartottak számon munkanélküliként. Ez az adat 21,7%-os munkanélküliségi rátát jelent, amely a felnőttek körében tapasztalható munkanélküliségi ráta több mint kétszerese. Ezen túlmenően a 15 és 24 év közötti európaiak 7,5%-a ráadásul sem foglalkoztatásban nem áll, sem oktatásban vagy képzésben nem vesz részt.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Mozgásban az ifjúság - Kezdeményezés a fiatalokban rejlő potenciál felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében (COM(2010) 477 végleges, 2010.9.15.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2010. november 19-i következtetései a Mozgásban az ifjúság kezdeményezésről – a fiatalok előtt álló kihívásokra vonatkozó integrált megközelítésről (HL C 326., 2010.12.3., 9–11. o.)

A Tanács 2011. június 28-i ajánlása - Mozgásban az ifjúság – a fiatalok tanulási célú mobilitásának ösztönzése (HL C 199., 2011.7.7., 1–5. o.)

utolsó frissítés 20.10.2016