Az oktatás és képzés terén folytatott uniós együttműködés (Oktatás és képzés 2020)

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács következtetései az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A KÖVETKEZTETÉSEK CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A 2016–2020 közötti időszak 6 prioritása a következő:

HÁTTÉR

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 14. cikke szerint „Mindenkinek joga van az oktatáshoz, valamint a szakképzésben és a továbbképzésben való részvételhez.”

További információkért lásd a Stratégiai keretrendszer – Oktatás és képzés 2020 című oldalt az Európai Bizottság honlapján.

JOGI AKTUS

A Tanács következtetései (2009. május 12.) az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről („Oktatás és képzés 2020”) (HL C 119., 2009.5.28., 2–10. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács és a Bizottság 2012. évi közös jelentése az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerének végrehajtásáról (Oktatás és képzés 2020) – Oktatás és képzés az intelligens, fenntartható és befogadó Európában (HL C 70., 2012.3.8., 9–18. o.)

A Tanács és a Bizottság 2015. évi közös jelentése az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerének végrehajtásáról (Oktatás és képzés 2020) – Az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés új prioritásai (HL C 417., 2015.12.15., 25–35. o.)

utolsó frissítés 29.02.2016