Az euro bevezetése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

A Tanács 974/98/EK rendelete – az euro bevezetéséről

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 140. cikke

MI A RENDELET, ILLETVE AZ EUMSZ 140. CIKKÉNEK CÉLJA?

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 1999. január 1. óta hatályos.

HÁTTÉR

2019 az euro bevezetésének 20. évfordulója. 1999. január 1-jén 11 uniós ország rögzítette árfolyamait, fogadta el a közös monetáris politikát, és vezette be az eurót mint új közös valutát a világ pénzügyi piacain. Az euro jelenleg 19 uniós ország pénzneme.

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács 974/98/EK rendelete (1998. május 3.) az euro bevezetéséről (HL L 139., 1998.5.11., 1–5. o.)

A 974/98/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti dokumentumba. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat csak tájékoztató jellegű.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész – Az Unió belső politikái és tevékenységei – VIII. cím – Gazdaság- és monetáris politika – 5. fejezet – Átmeneti rendelkezések 140. cikk (az EKSz. korábbi 121. cikkének (1) bekezdése, 122. cikke (2) bekezdésének második mondata és 123. cikkének (5) bekezdése) (HL C 202., 2016.6.7., 108–110. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – (13.) Jegyzőkönyv a konvergenciakritériumokról (HL C 202., 2016.6.7., 281–282. o.)

utolsó frissítés 14.02.2019