Az Európai Unió és a gyermekjogok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az EU gyermekjogi ütemterve – COM(2011) 60 végleges

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

Az EU Alapjogi Chartájában és a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményben (UNCRC-ben) szereplő elvek szerint meghatározott gyermekjogok megerősítésére és védelmére irányuló ütemtervet mutat be. A gyermekekre hatást gyakorló valamennyi uniós szakpolitika kidolgozása során tiszteletben kell tartani a gyermekjogokat.

FŐBB PONTOK

A gyermekjogokat az uniós döntéshozatal szerves részévé kell tenni. Ennek értelmében tehát az alapjogi ellenőrzések valamennyi jogszabálytervezet részét képezik.

Az EU különböző igazságszolgáltatási rendszereinek gyermekbarát jellegét még inkább erősíteni kell. Ez a következőket öleli fel:

családjogi viták;

dokumentumok nyilvántartása;

gyermekfelügyelet;

büntetőjogi és a fegyintézeti eljárások;

személyi állapot; és

a gyermekek veszélyeztetett tanúként való kezelése.

A következő, különösen kiszolgáltatott gyermekeknek védelemre van szükségük:

fogyatékossággal élők;

szegénység által fenyegetett gyermekek;

a szexuális kizsákmányolás vagy emberkereskedelem áldozatai;

menedékkérők;

egyedül maradt gyermekek.

A különböző életkori csoportokba tartozó gyermekek jogainak és szükségleteinek megértése céljából útmutatást kell nyújtani azoknak a tapasztalt és jól képzett szakembereknek, akik segíthetnek a gyermekeknek az átélt trauma feldolgozásában.

Különös figyelmet kell fordítani az EU-ban a roma gyermekekre, mivel ők különösen kiszolgáltatottak és sérülékenyek.

Az EU forróvonalat tart fenn (116 000 hívószámon) az eltűnt gyermekek felkutatására.

Az EU továbbá elkötelezett az iránt, hogy a gyermekeket az erőszakhoz, a gyermekmunkához, a fegyveres konfliktushoz és a szexturizmushoz hasonló veszélyektől a gyermekjogok világszerte történő megerősítése révén megvédje.

Az EU biztosítja:

hogy a gyermekek tisztában legyenek jogaikkal;

hogy a gyermekek hangot adhassanak véleményüknek;

a gyermekekkel való konzultációt és a gyermekek meghallgatását; valamint

a gyermekeknek az őket érintő uniós szakpolitikákkal kapcsolatos tájékoztatását.

HÁTTÉR

A gyermekjogok védelmét az Európai Unióról szóló szerződés (3. cikk (3) bekezdés) és az Európai Unió Alapjogi Chartája (24. cikk) is elismeri.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az EU gyermekjogi ütemterve (COM(2011) 60 végleges, 2011.2.15.)

utolsó frissítés 25.01.2016