Fókatermékek kereskedelme

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1007/2009/EK rendelet a fókatermékek kereskedelméről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet összehangolja a fókatermékek uniós piacon belüli forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat.

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. november 20-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az Unión belül és kívül számos célból vadásznak fókára. Hasznosításra kerül a húsuk, olajuk, zsírjuk, szerveik és prémjük, illetve számos további terméket állítanak elő belőlük, például Omega-3 kapszulát és ruházati cikkeket.

KULCSFOGALOM

* Inuit: az inuit szülőföld őslakos tagjai, nevezetesen azokon a sarkvidéki vagy szubarktikus területeken élők, ahol jelenleg vagy hagyományosan az inuitok az őslakosokat megillető jogokkal és érdekekkel rendelkeznek, és akiket az inuitok saját népük tagjaként ismernek el. A fogalom magában foglalja a következő népcsoportokat: inupiat, jupik (Alaszka), inuit, inuvialuit (Kanada), kalaallit (Grönland) és jupik (Oroszország).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1007/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a fókatermékek kereskedelméről (HL L 286., 2009.10.31., 36–39. o.)

Az 1007/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság (EU)2015/1850 végrehajtási rendelete (2015. október 13.) a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 271., 2015.10.16., 1–11. o.)

utolsó frissítés 31.03.2016