Kulturális javak kivitele

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

116/2009/EK rendelet a kulturális javak kiviteléről

MI A RENDELET CÉLJA?

Az európai kulturális javak védelme érdekében ez a rendelet kiviteli engedélyeken keresztül biztosítja, hogy a kulturális javak az Európai Unió (EU) vámterületén kívülre irányuló exportja egységes ellenőrzés alá essen.

FŐBB PONTOK

A rendelet a kulturális javak kivitelére vonatkozó szabályokat tartalmaz azok védelme céljából. Biztosítja, hogy a kulturális javak kivitele az EU külső határainál egységes ellenőrzés alá essen. A rendelet hatálya alá tartozó kulturális javak kategóriáit a rendelet I. melléklete sorolja fel.

Kiviteli engedély

Végrehajtás

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A 116/2009/EU rendelet az eredeti jogi aktusnak (3911/92/EGK rendelet) és későbbi módosításainak kodifikált szövege. 2009. március 2 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 116/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a kulturális javak kiviteléről (kodifikált változat) (HL L 39., 2009.2.10., 1–7. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A kulturális javak kiviteli engedélyeinek kiadására jogosult hatóságok jegyzéke a 116/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően (HL C 164., 2009.7.16., 6–20. o.)

Kulturális javak kivitele esetén a vámalakiságok elvégzésére jogosult vámhivatalok jegyzéke a 116/09/EK tanácsi rendelet 5. cikke (2) bekezdésének (1) megfelelően (HL C 134., 2009.6.13., 9–13. o.)

utolsó frissítés 20.02.2017