Az élelmiszerek címkézése

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1169/2011/EU rendelet – A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

ÖSSZEFOGLALÓ

A biztonságos és megfelelő minőségű élelmiszerek szabad mozgása az Európai Unióban jelentős mértékben hozzájárul az állampolgárok egészségéhez és jólétéhez, valamint lényeges eleme az egységes piacnak. A fogyasztók magas szintű egészségvédelmének megvalósítása mellett az uniós jogszabály azt is biztosítja, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak, aminek alapján élelmiszereket választanak vásárlásra és fogyasztásra.

MI A RENDELET CÉLJA?

Az élelmiszerek jelölésére irányadó általános elvek, követelmények és kötelezettség megállapítása révén garantálja a fogyasztók számára a megfelelő tájékoztatáshoz való jogot. Kellő rugalmasságot biztosít a jövőbeli fejlesztések megválaszolásához az élelmiszer-ágazatban. Egyesíti a korábbi jogszabályokat, az élelmiszerek címkézéséről szóló 2000/13/EK irányelvet, valamint a tápértékjelölésről szóló 90/496/EGK irányelvet.

FŐBB PONTOK

A jogszabály az élelmiszerlánc valamennyi szakaszában működő vállalkozásra, valamint a végső fogyasztóknak szánt valamennyi élelmiszerre vonatkozik. Ebbe a körbe tartoznak a közétkeztetés által szállított, illetve részére szánt élelmiszerek is.

A szükséges tájékoztatás megadásáért és annak pontosságáért az élelmiszer előállítója tartozik felelősséggel, amely azt saját neve alatt forgalomba hozza. Amennyiben az élelmiszer előállítója EU-n kívüli vállalkozás, a fentiekért az importőr tartozik felelősséggel.

Bizonyos információk kötelezőek. Ezek közé tartozik az élelmiszer neve, az összetevők felsorolása, a nettó mennyiség, a fogyaszthatósági idő, szükség esetén a felhasználási útmutató, az élelmiszer-vállalkozás neve és címe, valamint a tápértékjelölés.

A vonatkozó kötelező tájékoztatásnak a vásárlás előtt díjmentesen elérhetőnek kell lennie azon fogyasztók számára is, akik távértékesítés útján vásárolnak élelmiszert.

Az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú italok esetében meg kell adni a tényleges alkoholtartalmat.

Bizonyos élelmiszertípusok, így az édesítőszer-, ammóniumsó- vagy magas koffeintartalmú élelmiszerek esetében további információk megadása is kötelező.

Az élelmiszerek és folyadékok nettó mennyiségét literben, centiliterben, milliliterben, kilogrammban vagy grammban kell kifejezni.

Bizonyos élelmiszerek, így a fűszerek és fűszernövények, az aromák és gyógynövényteák mentesülnek a tápértékjelölési kötelezettség alól.

Más élelmiszerek – köztük a friss zöldségek és gyümölcsök, a szénsavas víz, az ecetek, az olyan tejtermékek, mint a sajt, vaj, a tejszín és savanyú tej – esetében nem kötelező feltüntetni az összetevők felsorolását.

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás nem vezetheti félre a fogyasztót, különösen olyan speciális jellemzők vagy hatások sugallásával, amelyekkel az élelmiszer nem rendelkezik. A tájékoztatásnak pontosnak, világosnak és a fogyasztók számára könnyen érthetőnek kell lennie.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2014. december 13-tól, kivéve a tápértékjelölés bevezetését (2016. december 13-tól), valamint a darált hús megnevezésre vonatkozó egyedi követelményeket, amelyek 2014. január 1 -jétől alkalmazandók.

HÁTTÉR

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása – jogszabály az Európai Bizottság honlapján.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1169/2011/EU rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18–63. o.)

Az 1169/2011/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 23.11.2015