Biztonságosabb kozmetikai termékek az uniós polgárok számára

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termékekről

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ A RENDELET?

A rendelet 2013. július 11. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről (átdolgozás) (HL L 342., 2009.12.22., 59–209. o.)

Az 1223/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kozmetikai ipar területén végzett állatkísérletek alternatív eljárásainak kifejlesztéséről, validálásáról és jogi elfogadásáról (2018) (COM(2019) 479 final, 2019.10.15.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet felülvizsgálata az endokrinromboló tulajdonságokkal rendelkező anyagok tekintetében (COM(2018) 739 final, 2018.11.7.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kozmetikai termékekre vonatkozó közös kritériumok alapján tett állításokról (COM(2016) 580 final, 2016.9.19.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az állatkísérletekre vonatkozó tilalomról és a forgalmazási tilalomról, valamint a kozmetikai ipar alternatív eljárásainak jelenlegi állásáról (COM(2013) 135 final, 2013.3.11.)

utolsó frissítés 18.05.2021