Biztonságosabb kozmetikumok az európaiak számára

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A biztonsági követelmények szigorítása révén biztonságosabbá teszi az EU-ban értékesített kozmetikai termékeket.

Egyszerűsíti a vállalkozásokat és a szabályozó hatóságokat érintő eljárásokat az ágazatban.

Naprakésszé teszi a szabályokat, figyelembe véve a legfrissebb technológiai fejlesztéseket - köztük a nanoanyagok esetleges alkalmazását.

Fenntartja az állatkísérletekre vonatkozó jelenlegi tilalmat.

FŐBB PONTOK

A gyártókra vonatkozó, valamely termék forgalomba hozatalához szükséges biztonsági jelentés kiállításához kapcsolódó extra követelmények.

A „felelős személyek” új koncepciója valamennyi termék tekintetében:

a gyártók nem forgalmazhatnak termékeket az EU-ban, amíg ki nem jelöltek e szerepkörre egy egyértelműen meghatározott személyt vagy vállalkozást az EU-n belül;

e személy vagy vállalkozás biztosítja, hogy a termék teljesíti az e jogszabály szerinti valamennyi érintett biztonsági követelményt.

A gyártók tekintetében csökken az adminisztráció, mivel termékeiket csak egyszer kell nyilvántartásba venniük az EU kozmetikai termékek bejelentésére szolgáló portálján.

A súlyos nemkívánatos hatások jelentésére vonatkozó új követelmény:

a felelős személyek és forgalmazók kötelesek jelenteni az ilyen hatásokat nemzeti hatóságaik felé;

a nemzeti hatóságoknak pedig ezt követően meg kell osztaniuk ezt az információt - az egyéb forrásokból (felhasználóktól, egészségügyi szakemberektől) származó bármely más információval együtt - másik uniós országbeli partnereikkel.

A csomagoláson szerepelnie kell számos információnak, többek között a felelős személy nevének és címének, a tartalomnak, a felhasználásra vonatkozó óvintézkedéseknek és az összetevők felsorolásának.

A nanoanyagok alkalmazására vonatkozó új szabályok.

A kozmetikai termékben tiltott vagy korlátozottan felhasználható anyagok felsorolása.

A forgalmazóknak ellenőrizniük kell a címkézés - többek között a felhasználhatósági időpont -, és a nyelvi követelmények megfelelőségét.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2013. július 11.

HÁTTÉR

Kozmetikumok - az EU biztonsági szabályai

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1223/2009/EK rendelet

2013.7.11.; 2010.1.12. (15. cikk 1. és 2. bekezdése, 14., 16., 31. és 32. cikkek); 2013.1.11. (16. cikk, 3. bekezdés, 2. szakasz)

-

HL L 342., 2009.12.22., 59-209. o.

Az 1223/2009/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az állatkísérletekre vonatkozó tilalomról és a forgalmazási tilalomról, valamint a kozmetikai ipar alternatív eljárásainak jelenlegi állásáról (COM (2013)135 final, 2013.3.11.)

utolsó frissítés 19.06.2015