Határokon átnyúló, euróban történő fizetések

Az egységes eurófizetési térség (SEPA) célja annak biztosítása, hogy az egész euróövezetben ugyanolyan könnyű legyen az elektronikus fizetés, mint a készpénzes, és ne legyen többletköltsége az elektronikus fizetésnek akkor, ha az egy másik európai (uniós) országban történik.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az egységes eurófizetési térség (SEPA) célja annak biztosítása, hogy az egész euróövezetben ugyanolyan könnyű legyen az elektronikus fizetés, mint a készpénzes, és ne legyen többletköltsége az elektronikus fizetésnek akkor, ha az egy másik európai (uniós) országban történik.

MI A RENDELET CÉLJA?

A szabályozás értelmében a bankok kötelesek ugyanazt a díjszabást kiróni a két európai ország határain átnyúló, euróalapú elektronikus fizetési tranzakcióknál, mint amelyet az ugyanazon európai ország határain belül végrehajtott, megfelelő euróalapú elektronikus fizetési műveletekre* alkalmaznak.

FŐBB PONTOK

Az elektronikus fizetési műveletek körébe tartoznak az átutalások, a beszedési megbízások, a bankautomatáknál történő készpénzfelvételek, a bankkártyás és hitelkártyás fizetések, valamint a készpénzátutalások is.

Az érintett fizetéseket euróban vagy olyan uniós országok nemzeti valutájában kell megtenni, amelyek alkalmazni kívánják a rendeletet. Ezért például egy Svédországból érkezett kérelem alapján a díjszabások egyenlőségének elve érvényes a svéd koronában megtett fizetések esetében is.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bankoknak nemzetközi bankszámlaszámmal (IBAN) kell ellátniuk az ügyfeleiket, amelyet a határokon átnyúló elektronikus fizetési műveletek során használhatnak. A bankoknak banki azonosító kódot (BIC) is kell adniuk az ügyfeleiknek. Ezek a műveletek így nem kerülnek többe, mint az ugyanazon országon belül végzett tranzakciók.

Kötelezettségek teljesítése

Amennyiben egy bank nem tartja be a díjszabásra vonatkozó szabályozást, az ügyfelei vagy bármely érdekelt fél panaszt nyújthat be a nemzeti hatóságnál.

A bankok és ügyfelek között felmerülő viták biztos rendezése érdekében az uniós országoknak hatékony peren kívüli panasztételi és jogorvoslati eljárásokat kell kidolgozniuk. A szabályok megszegésekor bírságok róhatók ki.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2009. november 1-jétől.

KULCSFOGALMAK

*Megfelelő fizetések: hasonló jellemzőkkel rendelkező fizetések, mint például ugyanannak az összegnek, fizetési csatornának - ATM (bankautomata), online fizetés stb. - vagy fizetési eszköznek - kártya, csekk, beszedési megbízás vagy átutalás - a használata.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

924/2009/EK rendelet

2009.11.1.

-

HL L 266., 2009.10.9., 11-18. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

260/2012/EU rendelet

2012.3.31.

-

HL L 94., 2012.3.30., 22-37. o.

248/2014/EU rendelet

2014.3.21.

-

HL L 84., 2014.3.20., 1-3. o.

Utolsó frissítés: 19.06.2015