A természetes ásványvizekre vonatkozó uniós normák

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/54/EK irányelv – a természetes ásványvizek kinyerése és forgalmazása

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Harmonizálja a természetes ásványvizek forgalmazásának feltételeit, valamint biztosítja a biztonságos emberi fogyasztásukat.

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. július 16 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottság „Természetes ásványvizek és forrásvizek” című oldalát.

KULCSFOGALMAK

* Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz: olyan víz, amelyet nem a vízadó rétegből vagy vízlelőhelyről származó szén-dioxiddal (CO2) dúsítanak.

* Természetes szénsavat tartalmazó természetes ásványvíz: olyan víz, amelynek széndioxid-tartalma az ülepítés és palackozás után megegyezik a víznyerőhelyen megállapított eredeti széndioxid-tartalmával. Ez figyelembe veszi a műveletek során keletkezett veszteség miatt szükséges, ugyanabból a vízadó rétegből vagy vízlelőhelyről származó szén-dioxid pótlását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/54/EK irányelve (2009. június 18.) a természetes ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról (Átdolgozás) (HL L 164., 2009.6.26., 45–58. o.)

utolsó frissítés 12.04.2016