Munkahelyi egészség és biztonság: zajnak való kitettség

 

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv azokra a tevékenységekre vonatkozik, amelyek során a munkavállalók a munkájukból eredően a zajjal kapcsolatos kockázatoknak vannak kitéve.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a munkavállalók zajnak való expozícióból eredő egészségügyi és biztonsági kockázatokkal – különösen a hallást érő kockázatokkal – szembeni védelmével kapcsolatos minimumkövetelményeket határoz meg.

FŐBB PONTOK

A munkahelyeken az expozíciós határérték, amelyet tilos túllépni, elsősorban a 87 decibelnek (dB) megfelelő napi vagy heti expozíciót jelenti, figyelembe véve a hallásvédők zajcsökkentő hatását.

Az expozíciós beavatkozási határértékeket, azaz azokat a decibelben kifejezett szinteket, ahol a munkáltatónak meg kell tennie bizonyos intézkedéseket, napi vagy heti 80 dB-ben (alsó határérték), illetve 85 dB-ben (felső határérték) határozza meg az irányelv.

A munkáltató felelőssége az olyan zajszinteknek az értékelése és – szükség esetén – mérése, amelyeknek a munkavállalók ki vannak téve, különös tekintettel a következőkre:

az expozíció szintje, jellege és időtartama, beleértve bármilyen impulzív zajnak való kitettséget*;

az expozíciós határértékek és expozíciós beavatkozási határértékek;

a meghatározott kockázati csoportokba tartozó munkavállalókat érintő hatások;

a zaj és a munkahelyen előforduló, a fülre toxikus hatású anyagok közötti, a zaj és a rezgések vagy figyelmeztető jelzések, illetve egyéb biztonságot érintő hangok közötti kölcsönhatásokból eredő hatások;

a gyártók által a zajkibocsátással kapcsolatban biztosított információk;

a zajkibocsátás csökkentésére kifejlesztett alternatív munkaeszköz;

zajexpozíció a rendes munkaidőn túl;

az egészségi állapot ellenőrzését követően kapott információk; valamint

hallásvédők rendelkezésre állása.

A kockázati tényezőket – amennyire lehetséges – a zajforrásnál kell kiküszöbölni vagy a lehető legalacsonyabbra csökkenteni, a következők figyelembevételével:

kisebb zajexpozícióval járó más munkamódszerek;

megfelelő munkaeszköz kiválasztása;

a munkahely megtervezése,

a munkavállalók képzése, tájékoztatása és részvétele;

pajzsok, körülzárás, hangelnyelő burkolat, csillapítás vagy szigetelés alkalmazása;

a munkahely és a munkaeszközök karbantartása; valamint

a munka, a munkarend és a pihenőidők megszervezése.

A munkavállalót érő expozíció szintje semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az expozíciós határértékeket.

Megfelelően meg kell jelölni azokat a munkahelyeket, ahol a zajexpozíció meghaladja az expozíciós beavatkozási határértéket, hozzáférésüket pedig korlátozni kell. A munkáltatónak egyéni hallásvédőket kell biztosítania a munkavállalók számára. A hallásvédő viselése kötelező, ha a zajszint a felső beavatkozási határérték felett van.

Amennyiben a zajszintek veszélyeztetik az egészséget, az uniós országoknak gondoskodniuk kell a munkavállalók egészségi állapotának a megfelelő ellenőrzéséről. Felső expozíciós beavatkozási határérték feletti zajnak kitett munkavállalóknak jogában áll, hogy megvizsgáltassák hallásukat, míg a megelőzést célzó hallásvizsgálat az intézkedést kiváltó alsó expozíciós határérték feletti zajnak kitett munkavállalókat is megilleti.

Amennyiben halláskárosodást diagnosztizálnak, az orvos felméri, hogy az a munkahelyi zajexpozíció miatt alakult-e ki. Ha ez a helyzet áll fenn:

a munkavállalót tájékoztatni kell erről;

a munkáltatónak felül kell vizsgálnia a kockázatértékelést és a kockázatok csökkentésére irányuló intézkedéseket;

a munkáltatónak figyelembe kell vennie az orvosi tanácsot, ideértve a munkavállaló új munkakörbe való helyezésének a lehetőségét is; és

a munkáltatónak folyamatosan ellenőriznie kell a hasonló zajszintnek kitett munkavállalók egészségét.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2003. február 15-én lépett hatályba.

KULCSFOGALOM

* Impulzív zaj: rövid ideig tartó, nagy intenzitású zaj, mint amilyen a kalapácsütés.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 6-i 2003/10/EK irányelve a munkavállalók fizikai tényezők (zaj) hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2003/10/EK irányelv

2003.2.15.

2006.2.14. A zene- és a szórakoztatóipar tekintetében: 2008.2.15. A tengerjáró hajók fedélzetén dolgozó legénység tekintetében: 2011.2.15.

HL L 42., 2003.2.15., 38–44. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007/30/EK irányelv

2007.6.28.

2012.12.31.

HL L 165., 2007.6.27., 21–24. o.

1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

HL L 311., 2008.11.21., 1–54. o.

A 2003/10/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 02.10.2015