Mechanikus vibrációnak való kitettség

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

2002/44/EK irányelv – munkavállalók fizikai tényezők (vibráció) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A munkaadók feladata:

Az uniós országoknak intézkedéseket kell hozniuk a munkavállalók megfelelő egészségügyi felügyeletének biztosítására, különösen akkor, amikor:

Amikor egy orvos úgy véli, hogy egy munkavállalónak azonosítható betegsége van, vagy a vibráció miatt gyenge az egészségi állapota:

Az uniós országok a tengeri és a légi közlekedést mentesíthetik az irányelv hatálya alól, feltéve, hogy bizonyos feltételek teljesülnek.

Az irányelv különböző expozíciós értékeket határoz meg attól függően, hogy a rezgések egy tipikus 8 órás napon keresztül befolyásolják-e a felhasználó karját és kezét, vagy egész testét.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2002. július 6. óta van hatályban, és az uniós országokban 2005. július 6-ig kellett törvénybe iktatni.

HÁTTÉR

A nehéz vibrációs munkagépek gyakori használata a munkahelyen, ha nem figyelik azokat gondosan, károsíthatja a felhasználó izmait, csontjait, légzését és még agyát is. A törvényalkotás egyensúlyt teremt a felhasználók védelme, valamint a kis- és középvállalkozásokra kirótt felesleges adminisztratív, pénzügyi és jogi terhek csökkentése révén.

További információ:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/44/EK irányelve (2002. június 25.) a munkavállalók fizikai tényezők (vibráció) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) – Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata (HL L 177., 2002.7.6., 13-20. o.)

A 2002/44/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1-8. o.)

A 89/391/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 26.11.2018