Orvosi ellátás hajók fedélzetén

A tengerjáró hajók olyan munkahelyek, amelyek - a földrajzi elszigeteltségből adódóan - fokozott kockázatot jelentenek a fedélzeten dolgozók biztonságára és egészségére nézve. A hajókon megfelelő - és rendszeresen ellenőrzött - felszereléseket kell biztosítani ahhoz, hogy az ott dolgozók megkaphassák a tengeren a szükséges orvosi ellátást.

JOGI AKTUS

A Tanács 92/29/EGK irányelve (1992. március 31.) a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről

ÖSSZEFOGLALÓ

A tengerjáró hajók olyan munkahelyek, amelyek - a földrajzi elszigeteltségből adódóan - fokozott kockázatot jelentenek a fedélzeten dolgozók biztonságára és egészségére nézve. A hajókon megfelelő - és rendszeresen ellenőrzött - felszereléseket kell biztosítani ahhoz, hogy az ott dolgozók megkaphassák a tengeren a szükséges orvosi ellátást.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja biztonsági és egészségvédelmi minimumrendszerek biztosítása az orvosi ellátás javításához a hajók fedélzetén.

FŐBB PONTOK

Minden uniós országnak gondoskodnia kell arról, hogy az abban az országban lajstromozott, illetve az azon ország lobogója alatt közlekedő hajók rendelkezzenek orvosi felszereléssel. A követelmények részletei a hajó kategóriája, valamint az irányelv mellékletében felsorolt részletek szerint alakulnak. Ezenkívül:

Minden veszélyes anyagokat szállító hajón megfelelő antidotumokat kell szállítani. A kompoknak (a II. mellékletben foglaltak szerint) meghatározott mennyiségű antidotumot kell szállítaniuk, mégpedig azért, mert a veszélyes anyagok szállításáról nem minden esetben tudnak előre, kivéve, ha a szokásos átkelés két óránál rövidebb ideig tart. A rendelkezésre álló antidotumokat ellenőrző jegyzékbe foglalva kell részletezni.

Az orvosi felszerelés biztosítása a tulajdonos feladata. A kapitány - vagy egy kijelölt képviselője - felelős a felszerelés kezeléséért, amelyet jó állapotban kell tartani, feltöltéséről pedig a tulajdonos kizárólagos költségén kell rendszeresen gondoskodni.

Az orvosi felszereléshez használati útmutatót kell mellékelni, ideértve a szükséges antidotumok felhasználására vonatkozó információkat is.

A hivatásos tengerészképzésbe a baleset vagy súlyos egészségügyi veszélyhelyzet esetén azonnal foganatosítandó orvosi intézkedésekkel kapcsolatos alapképzést is bele kell foglalni. A kapitánynak - vagy az orvosi felszerelésért felelős megbízott munkavállalónak - legalább ötévente különleges képzésben kell részesülnie.

Központokat kell kijelölni, ahol a munkavállalók ingyenes orvosi tanácsadásban részesülhetnek rádión keresztül, például olyan orvosoktól, akik a hajók fedélzetén jellemző különleges állapotokkal kapcsolatos képzésen vettek részt.

Az uniós országoknak éves ellenőrzéseket kell folytatniuk, amelyek során azt vizsgálják meg, hogy az orvosi felszerelés megfelel-e az irányelv követelményeinek.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Ez az irányelv 1992. április 10-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az Európai Bizottság a Covid19-világjárvány kitörését követően, és a válság hatásainak kezelését célzó intézkedések bevezetésével a következőket fogadta el:

A bizottság közleménye Iránymutatás a tengerészek, az utasok és a hajók fedélzetén tartózkodó más személyek egészségvédelméről, hazaszállításáról és utazásának megszervezéséről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

92/29/EGK irányelv

1992.4.10.

1994.12.31.

HL L 113., 1992.4.30., 19-36. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1882/2003/EK rendelet

2003.11.20.

-

HL L 284., 2003.10.31., 1-53. o.

2007/30/EK irányelv

2007.6.28.

2012.12.31.

HL L 165., 2007.6.27., 21-24. o.

1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

-

HL L 311., 2008.11.21., 1-54. o.

A 92/29/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 08.05.2020