Halászhajók – a munkavállalók egészsége és biztonsága a fedélzeten

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

93/103/EK irányelv a halászhajók fedélzetén végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a halászhajók fedélzetén dolgozó munkavállalók egészségének és biztonságának javítására irányuló intézkedéseket és feladatokat határoz meg.

FŐBB PONTOK

A halászhajók tulajdonosainak gondoskodniuk kell arról, hogy a halászhajók használata nem veszélyezteti a munkavállalók biztonságát és egészségét, figyelembe véve az előrejelezhető időjárási körülményeket is. A 89/391/EGK irányelv feltételei szerint a többi munkavállalót érintő egyéb veszélyeket is figyelembe kell venniük, amikor a munkatársaik azért hagyják el a munkaállomásukat, hogy valamilyen veszélyes helyzetre reagáljanak.

Az új halászhajóknak, valamint a meglévő halászhajók főbb felújításainak és átalakításainak 1995. november 23 -ig kellett megfelelniük a biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeknek, míg a meglévő halászhajóknak további hét év állt erre rendelkezésükre.

Valamennyi hajózási eseményt, amely veszélyezteti a fedélzeti munkavállalók biztonságát és egészségét, jelenteni kell az illetékes hatóságoknak, valamint a hajónaplóban is rögzíteni kell.

Az uniós országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a hajókat rendszeresen ellenőrizzék a kifejezetten e célra feljogosított hatóságok az irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében.

A tulajdonosok kötelezettségei

A tulajdonosoknak biztosítaniuk kell a hajók, azok felszerelései és berendezései tisztaságát és karbantartását, továbbá be kell tartaniuk az irányelv mellékleteiben a következő területek tekintetében felsorolt részletes követelményeket:

Megfelelő vészhelyzeti és életmentő felszereléseket kell tartani a fedélzeten.

Képzés és konzultáció

A munkavállalókat folyamatosan tájékoztatni kell az egészségvédelmi és biztonsági intézkedésekről, továbbá megfelelő képzést kell számukra nyújtani, különösen a balesetmegelőzés, valamint az életmentő és túlélő-felszerelések használata terén. Mindenkinek, aki várhatóan felelős pozíciót fog betölteni, további képzésben kell részesülnie a foglalkozási megbetegedések és munkahelyi balesetek megelőzésével, a hajó előre nem látható üzemi körülmények közötti stabilitásával és karbantartásával, valamint a rádiónavigációval és a rádiókommunikációval kapcsolatban.

A munkavállalókkal – vagy képviselőikkel – konzultálni kell a biztonsági és egészségvédelmi intézkedésekről a 89/391/EGK irányelvvel összhangban. A képviselők számára biztosítani kell az e tevékenységek végrehajtásához szükséges eszközöket, ideértve a fizetéskiesés nélküli szabadidőt, és tilos ellenük szankciókat alkalmazni e tevékenységek miatt. Lehetőséget kell biztosítani számukra arra is, hogy megfigyeléseiket benyújtsák az ellenőrző látogatások során a 89/391/EGK irányelvben a munkavállalók részvételére vonatkozóan meghatározott feltételek szerint.

Végrehajtás

Az uniós országoknak ötévente jelentést kell benyújtaniuk az Európai Bizottsághoz az irányelv gyakorlati végrehajtásáról, többek között a munkavállalók véleményéről is.

Egy 2009-es bizottsági jelentés az irányelv gyakorlati végrehajtását értékeli, ahogy a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről szóló irányelv is (1992).

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

A rendelet 1994. január 2-től alkalmazandó. Az uniós országoknak 1995. november 23 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 93/103/EK irányelve (1993.november 23.) a halászhajók fedélzetén végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (tizenharmadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 307., 1993.12.13., 1–17. o.)

A 93/103/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1–8. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 92/29/EGK irányelve (1992. március 31.) a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről (HL L 113., 1992.4.30., 19–36. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának a 93/103/EK (halászhajók) és a 92/29/EGK (orvosi ellátás biztosítása a hajók fedélzetén) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányelvek gyakorlati végrehajtásáról (COM(2009) 599 final, 2009.10.29.)

utolsó frissítés 18.08.2016