Munkahelyi biztonság — kézi tehermozgatás

Az irányelv célja annak biztosítása, hogy az Európai Unióban a munkavállalók védelmet élveznek a kézi tehermozgatással* járó kockázatokkal szemben.

JOGI AKTUS

A Tanács 90/269/EGK irányelve (1990. május 29.) az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményekről (negyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv célja annak biztosítása, hogy az Európai Unióban a munkavállalók védelmet élveznek a kézi tehermozgatással* járó kockázatokkal szemben.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv egészségvédelmi és biztonsági követelményeket határoz meg az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi tehermozgatásra vonatkozóan.

FŐBB PONTOK

A munkáltatóknak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük annak elkerülése érdekében, hogy a munkavállalóknak kézzel kelljen terheket mozgatniuk.

Amennyiben a kézi tehermozgatás nem kerülhető el, a munkáltató módosítja a munka megszervezését, vagy olyan eszközökkel látja el őket, amelyekkel csökkenthetők a kézi tehermozgatással járó kockázatok, mégpedig a következők révén:

A hátsérülés kockázata áll fenn, amennyiben a teher:

A fizikai erőkifejtés sérüléshez vezethet, ha:

A munkakörnyezet növelheti a kockázatot, ha:

A tevékenység kockázatot jelenthet a következő esetekben:

A munkavállaló veszélyben lehet, amennyiben:

KULCSFOGALOM

* Kézi tehermozgatás: ezen irányelv alkalmazásában teher szállítása vagy tartása, beleértve annak felemelését, lerakását, tolását, húzását, hordását vagy mozgatását, ami magában foglalja a munkavállalók hátsérülésének kockázatát.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 1990. június 12-én lépett hatályba.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

90/269/EGK irányelv

1990.6.12.

1992.12.31.

HL L 156., 1990.6.21., 9-13. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007/30/EK irányelv

2007.6.28.

2012.12.31.

HL L 165., 2007.6.27., 21-24. o.

utolsó frissítés 24.09.2015