Az EU Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynöksége

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2062/94/EK rendelet – az EU Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynöksége

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet létrehozza az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséget, amelynek feladata, hogy az EU szervei, az uniós országok és a témában érdekelt felek számára technikai, tudományos és gazdasági adatokat szolgáltasson.

FŐBB PONTOK

Feladatkör

Az Ügynökség feladatköre az alábbiakra terjed ki:

Szerkezeti felépítés

Stratégia

Az Ügynökség hat évre szóló vállalati stratégiája alapján éves programozási dokumentumokat dolgoz ki. Az EU 2014–2020-as időszakra szóló munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keretével összhangban kidolgozott 2014–2020-as stratégia hat kiemelt területet határoz meg, különös hangsúlyt fektetve a hálózatépítésre.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 1994. szeptember 9 -től alkalmazandó.

HÁTTÉR

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2062/94/EK rendelete (1994. július 18.) az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról (HL L 216., 1994.8.20., 1–7. o.)

A 2062/94/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiájáról (COM(2014) 332 final, 2014.6.6.)

utolsó frissítés 05.12.2016