Egész életen át tartó tanulás: európai képesítések

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozása – ajánlás

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

Az ajánlás Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) néven közös rendszert hoz létre, amelynek révén az uniós országok és a területükön tevékenykedő oktatási intézmények, munkaadók és magánszemélyek összevethetik az EU különböző oktatási és képzési rendszereiben megszerzett képesítéseket. Ez az eszköz alapvető fontosságú az egységes európai munkaerőpiac kialakítása szempontjából.

FŐBB PONTOK

HÁTTÉR

Az 1999-ben aláírt Bolognai Nyilatkozat elősegítette a mobilitást és az átláthatóságot az EU oktatási rendszerein belül. Mindeközben a bolognai folyamat az uniós felsőoktatási rendszert előmozdította az összehasonlíthatóság, a kompatibilitás és a koherencia útján, ami felkeltette az igényt a szakképzést érintő hasonló fellépésre.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2008. április 23.) az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról (HL C 111., 2008.5.6., 1–7. o.)

utolsó frissítés 12.01.2016