A bolognai folyamat: az európai felsőoktatási térség kialakítása

A Bolognai Nyilatkozattal (1999) elindított és a miniszteri konferenciák keretében háromévenként értékelt bolognai folyamat célja egy még inkább összehasonlítható, összeegyeztethető és átfogó európai felsőoktatási rendszer bevezetése.

JOGI AKTUS

Az 1999. június 19-i Bolognai Nyilatkozat - az európai oktatási miniszterek együttes nyilatkozata (a Hivatalos Lapban nem tették közzé).

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bolognai Nyilatkozattal (1999) elindított és a miniszteri konferenciák keretében háromévenként értékelt bolognai folyamat célja egy még inkább összehasonlítható, összeegyeztethető és átfogó európai felsőoktatási rendszer bevezetése.

FŐBB PONTOK

HÁTTÉR

Az Európai Kulturális Egyezményt (1954) aláíró országok jogosultak az EHEA-tagságra, feltéve hogy kifejezik azon szándékukat, hogy a bolognai folyamat célkitűzéseit beépítik a saját felsőoktatási rendszerükbe. Ezen túlmenően kötelesek arról is információt nyújtani, hogy milyen módon fogják ezen elveket és célkitűzéseket végrehajtani.

A bolognai folyamat összhangban áll az „Oktatás és képzés 2020” uniós keretrendszerben és az Európa 2020 foglalkoztatást és növekedést célzó európai stratégiában szereplő célkitűzésekkel.

További információk az EHEA honlapján találhatók.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az európai felsőoktatási térség 2015-ben: Jelentés a bolognai folyamat végrehajtásáról

A Tanács következtetései az európai felsőoktatás globális dimenziójáról (HL L 28., 2014.1.31., 2-5. o.).

utolsó frissítés 23.07.2015