A többnyelvűség ösztönzése az EU-ban

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény (COM(2005) 596 végleges) – Új keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény körvonalazza az Európai Bizottság EU-ra vonatkozó stratégiáját a többnyelvűség ösztönzésével kapcsolatban, valamint számos konkrét intézkedést is javasol.

FŐBB PONTOK

A többnyelvűség jelenti egyrészt az egyén azon képességét, hogy több nyelvet használjon, másrészt egy földrajzi területen belül különböző nyelvi közösségek együttélését.

A Bizottság többnyelvűségi szakpolitikájának három célkitűzése, hogy:

A közlemény számos módot javasol a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség előmozdítására, többek között a következőket:

A Bizottság sürgeti az uniós országokat, hogy:

Többnyelvű gazdaság

A Bizottság a következőket javasolja a többnyelvű gazdaság fejlesztése érdekében:

Fordítás és tolmácsolás

Többnyelvűség és az uniós polgárok

A Bizottság számos többnyelvű kezdeményezést hozott létre annak érdekében, hogy a polgárok megértsék, milyen jogokkal rendelkeznek, valamint hogyan befolyásolja életüket az európai jogalkotás. A Bizottság javaslatai a következők:

A Bizottság független szakértőkből álló, többnyelvűséggel foglalkozó magas szintű munkacsoportot hozott létre, amely 2007-ben készítette el zárójelentését. 2008 elején miniszteri konferenciát tartottak a többnyelvűségről, amely lehetővé tette az uniós országok számára, hogy beszámolhassanak az elért eredményekről és a teendők megtervezéséről. Az év folyamán a Bizottság további közleményt adott ki, melyben javaslatot tett a többnyelvűség Európai Unión belüli átfogó megközelítésére.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Új keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére (COM(2005) 596 végleges, 2005.11.22.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Többnyelvűség: európai tőke és közös elkötelezettség (COM(2008) 566 végleges, 2008.9.18.)

utolsó frissítés 14.11.2016