Eurydice – az oktatási rendszerekről és szakpolitikákról tájékoztató európai információs hálózat

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács és az oktatási miniszterek állásfoglalása az Eurydice elnevezésű oktatási információs hálózatról

MI AZ ÁLLÁSFOGLALÁS CÉLJA?

Célja az Eurydice hálózat megerősítése és fejlesztése, amely az oktatás területén működő nemzeti és európai struktúrákról, rendszerekről és fejleményekről szolgál információval.

FŐBB PONTOK

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács és a Tanácsban ülésező oktatási miniszterek 1990. december 6-i állásfoglalása az Európai Közösség Eurydice elnevezésű oktatási információs hálózatáról (HL C 329., 1990.12.31., 23–24. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50–73. o.)

utolsó frissítés 11.07.2016