A tanulók, a szakképzésben részt vevők, a fiatal önkéntesek, a tanárok és az oktatók mobilitása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A tanulók, a szakképzésben részt vevők, önkéntesek, tanárok és oktatók mobilitásáról szóló 2001/613/EK ajánlás

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

Az Európai Tanács 2000. évi lisszaboni ülését követő ajánlás célja az oktatás és képzés terén megvalósított szabad mozgás támogatása. Felszólítja az Európai Unió (EU) országait arra, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a tanulók, tanárok és képzésért felelős személyek mobilitásának ösztönzése érdekében.

FŐBB PONTOK

Az ajánlás felszólítja az uniós országokat, hogy számolják fel a jogi, közigazgatási, nyelvi és kulturális akadályokat azok számára, akik:

egy másik uniós országban.

A problémákon túl az ajánlás a következő célkitűzéseket és javaslatokat is megfogalmazza:

A tanulókat vagy a képzésben részt vevőket különösen érintő intézkedések

A fiatal önkénteseket érintő intézkedések

A tanárokat és az oktatókat érintő intézkedések

Az uniós országoknak minden második évben jelentést kell készíteniük az ajánlásokkal kapcsolatban megtett intézkedéseikről.

HÁTTÉR

A felvázolt ajánlások eredetileg az olyan uniós programokra vonatkoztak, mint a Szókratész (oktatás), a Leonardo da Vinci (szakképzés) és az Ifjúság program, amelyek mindegyike már része az Erasmus+ programnak, és kiegészítik az Oktatás és képzés 2020 program intézkedéseit, amely magában foglalja az oktatás, a képzés és az egész életen át tartó tanulás terén történő együttműködést.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/613/EK ajánlása (2001. július 10.) a tanulók, a szakképzésben részt vevők, önkéntesek, tanárok és oktatók Közösségen belüli mobilitásáról (HL L 215., 2001.8.9., 30–37. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács ajánlása (2011. június 28.) – Mozgásban az ifjúság – a fiatalok tanulási célú mobilitásának ösztönzése (HL C 199., 2011.7.7., 1–5. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Mozgásban az ifjúság – Kezdeményezés a fiatalokban rejlő potenciál felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében (COM(2010) 477 végleges, 2010.9.15.)

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2009. június 18.) az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról (HL C 155., 2009.7.8., 11–18. o.)

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések (2007. november 15.) a tanárképzés minőségének javításáról (HL C 300., 2007.12.12., 6–9. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozata (2004. december 15.) a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) (HL L 390., 2004.12.31., 6–20. o.)

utolsó frissítés 19.12.2016