Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 337/75/EGK rendelete – Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

ÖSSZEFOGLALÓ

Mintegy 75 millió olyan ember él az Európai Unióban (EU-ban), akik vagy alacsony szintű képzettséggel vagy semmilyen képzettséggel nem rendelkeznek; az ő esetükben háromszor nagyobb a valószínűsége annak, hogy munkanélküliek lesznek, mint a magas szintű képesítéssel rendelkezőknél.

Az EU, annak érdekében, hogy segítse készségfejlesztésüket és elhelyezkedésüket, különleges ügynökséget hozott létre az uniós szakoktatási és szakképzési politika támogatása és az uniós országok e politikák gyakorlatba ültetése terén való segítése céljából.

MI A CEDEFOP CÉLJA?

A Cedefop, azaz az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ célja, hogy tudományos és technikai tevékenysége révén támogassa az Európai Bizottságot (EB-t) a szakoktatás és szakképzés előmozdításában, valamint közös szakoktatási és szakképzési politika kidolgozásában és megvalósításában.

A Cedefop szorosan együttműködik az EB-vel, az uniós országokkal, a munkáltatókkal és a szakszervezetekkel, valamint a szakoktatási és szakképzési kutatókkal és a szakoktatással és szakképzéssel a gyakorlatban foglalkozó személyekkel. Naprakész információkat nyújt számukra a szakoktatás és szakképzés terén elért fejleményekről, valamint szakpolitikai vitákra teremt lehetőséget.

FŐBB PONTOK

A Cedefop fő feladatai a következők:

Munka

Munkája a következő négy fő témakör köré összpontosul:

Hálózatok

A Cedefop a következő két fő hálózattal dolgozik együtt:

HÁTTÉR

A Cedefop az EU decentralizált ügynökségeinek egyike. 1975-ben hozták létre, és 1995-ben Berlinből Szalonikibe költözött át.

2015-ben ünnepelte, hogy negyven éve támogatja a szakoktatást és szakképzést Európában, és húsz éve települt székhelye Görögországba.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

JOGI AKTUS

A Tanács 337/75/EGK rendelete (1975. február 10.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

337/75/EGK rendelet

1975.2.16.

-

HL L 39., 1975.2.13., 1-4. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1946/93/EGK rendelet

1993.7.26.

-

HL L 181., 1993.7.23., 11-12. o.

1131/94/EK rendelet

1994.9.1.

-

HL L 127., 1994.5.19., 1. o.

251/95/EK rendelet

1995.3.1.

-

HL L 30., 1995.2.9., 1-2. o.

354/95/EK rendelet

1995.1.1.

-

HL L 41., 1995.2.23., 1. o.

1655/2003/EK rendelet

2003.10.1.

-

HL L 245., 2003.9.29., 41-43. o.

2051/2004/EK rendelet

2004.12.21.

-

HL L 355., 2004.12.1., 1-3. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ külső értékeléséről (COM(2008) 356 végleges, 2008. június 13.)

utolsó frissítés 30.09.2015