Közúti közlekedés: A hivatásos gépjárművezetők munkaidejének szervezéséről szóló uniós szabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2002/15/EK irányelv a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv – a gépjárművezetők vezetési idejére és pihenőidejére vonatkozó közös szabályokat megállapító 561/2006/EK rendeletet kiegészítve – a gépjárművezetők munkaidejének szervezésére vonatkozó minimumszabályokat határozza meg.

FŐBB PONTOK

Az irányelv szabályai az uniós országokban – közúti fuvarozási tevékenységek folytatására – létrehozott vállalkozások szolgálatában dolgozó valamennyi „utazó munkavállalóra” vonatkoznak. Az irányelv hatálya az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkre is kiterjed.

A „munkaidőbe” a következők tartoznak:

A munkahét leghosszabb idejét 48 órában állapították meg; ez azonban 60 órára meghosszabbítható, amennyiben a gépjárművezető 4 hónapon keresztül nem lépi túl az átlag 48 órás munkahetet.

A gépjárművezetők pihenés nélkül nem dolgozhatnak egyszerre 6 óránál többet. Amikor a gépjárművezető napi 6–9 órát dolgozik, az ilyen szüneteknek legalább 30 perceseknek kell lenniük.

Ez az 561/2006/EK rendeletet egészíti ki, amely 4,5 órában korlátozza a szünet vagy pihenés nélküli leghosszabb vezetési időt.

Az 561/2006/EK rendelet pihenőidőről szóló szabályait megtartja az irányelv. A gépjárművezetőknek napi és heti pihenőidőket is be kell iktatniuk.

Éjjeli műszak esetén egy 24 órás szakaszban legfeljebb 10 órát szabad dolgozni.

A 2014. évi bizottsági jelentés az irányelv és a rendelet 2011–2012 közötti végrehajtásáról készített elemzést. Bizonyos mértékű javulást állapított meg a jogszabályok alkalmazásában. Az uniós országok által benyújtott jelentések hiányossága és következetlensége azonban megakadályozta, hogy mélyreható elemzés szülessen a jogszabályok közúti biztonságra, illetve a gépjárművezetők egészségére és biztonságára gyakorolt hatásáról. Az Európai Bizottság megállapította, hogy átfogó értékelést fog kezdeményezni a szociális jogszabályok közúti fuvarozás terén való működéséről.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2002. március 23. óta hatályos. Az uniós országok nemzeti jogába 2005. március 23-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

Az Európai Parlament elutasította azt a 2008. évi bizottsági javaslatot, amely egyrészt abból a célból kívánta módosítani az irányelvet, hogy az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkre ne terjedjen ki annak hatálya, másrészt pedig hogy előmozdítsa annak érvényesítését. Az irányelv hatálya eredetileg kizárólag a fuvarozási vállalkozások által foglalkoztatott utazó munkavállalókra terjedt ki. 2009 márciusa óta valamennyi olyan gépjárművezetőre vonatkozik, akik a vezetési időről, a szünetekről és a pihenőidőről szóló rendelet hatálya alá tartoznak.

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/15/EK irányelve (2002. március 11.) a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről (HL L 80., 2002.3.23., 35–39. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a közúti fuvarozásra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK rendelet, valamint a közúti szállításban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló 2002/15/EK irányelv 2011–2012 közötti végrehajtásáról (a közúti fuvarozásra vonatkozó egyes szociális jogszabályok végrehajtásáról szóló 27. bizottsági jelentés) (COM(2014) 709 final, 2014.11.21.)

Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1–14. o.)

Az 561/2006/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 20.08.2020