MISSOC – A szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszer

Annak érdekében, hogy Európán belül lehetővé tegye a szociális védelemmel kapcsolatos állandó és teljes körű információcserét, a Bizottság 1990-ben útjára indította a MISSOC-ot: a szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszert.

JOGI AKTUS

MISSOC program: az 1990-ben létrehozott, szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszer (Mutual Information System on Social Protection).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az 1990-ben az Európai Bizottság által létrehozott MISSOC (Mutual Information System on Social protection) mára az európai szociális védelem állapotáról szóló első számú tájékoztatási forrássá nőtte ki magát. A MISSOC tagjai jelenleg az Európai Unió 27 tagállama, 2000 óta az Európai Gazdasági Térség három tagországa, azaz Izland, Liechtenstein és Norvégia, valamint 2002 óta Svájc.

A MISSOC program az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatósága és a részt vevő országok képviselői hálózata közötti szoros együttműködésen alapszik. A programban ezenfelül közreműködik a Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatósága által kinevezett titkárság, amelynek feladata a hálózat koordinációja és kiadványainak elkészítése, az ülések megszervezése, információgyűjtés, az informatikai rendszer irányítása, valamint kiadványok készítése és terjesztése.

Valamennyi tagállamot a szociális védelemért felelős nemzeti minisztériumok vagy intézmények egy vagy két munkatársa képviseli, akik tájékoztatást nyújtanak és szavatolják a közzétett információk megbízhatóságát. A MISSOC hálózat tagjai évente kétszer (májusban és októberben) üléseznek az Európai Unió Tanácsának elnökségét betöltő tagállamban.

Az intézkedések bemutatása

A MISSOC a szociális védelem területén hatáskörrel rendelkező minisztériumok és hatóságok által szolgáltatott információkra épül. A hálózat a szociális védelem valamennyi szempontjára kiterjedő összehasonlító táblázatokat (DE) (EN) (FR) tesz közzé, és ezeket rendszeresen aktualizálja, illetve további kiadványa a MISSOC tájékoztató közlemény (DE) (EN) (FR), amely olyan egyedi témákkal foglalkozik, mint a fogyatékkal élők szociális védelme, az egészségügyi ellátás vagy az idősvédelmi rendszer, illetve a szociális védelmi rendszerek főbb változásai.

A közép- és kelet-európai országokban a MISSCEEC II (DE) (EN) (FR) projekt keretében gyűjtöttek adatokat a szociális védelmi jogszabályokról, aminek célja az volt, hogy az információkat a MISSOC-táblázatoknak megfelelő formátumban gyűjtsék össze.

Utolsó frissítés: 21.03.2005