A digitális környezethez igazodó médiaműveltség

A médiaműveltség jelentős kihívást jelent az Európai Bizottság számára, mivel segít felvértezni az európai polgárokat az európai társadalomban egyre nagyobb szerepet kapó digitális környezet jobb megértését célzó eszközökkel.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2009/625/EK ajánlása (2009. augusztus 20.) egy versenyképesebb audiovizuális és tartalomipar, továbbá egy befogadó tudásalapú társadalom érdekében a digitális környezethez igazodó médiaműveltségről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az ajánlás egy versenyképesebb tudásalapú gazdaság és egyúttal egy befogadóbb információs társadalom megteremtése érdekében a digitális környezethez igazodó médiaműveltség javítását célozza.

Meghatározás

A médiaműveltség a médiához való hozzáférésre, a média és a médiatartalmak különböző aspektusainak megértésére és kritikus szemmel történő értékelésére való képesség. A médiaműveltség továbbá magában fogalja a különféle kontextusokban megvalósuló kommunikációra való képességet.

Akadályok

A médiaműveltség európai szintű fejlődését még mindig számos akadály nehezíti. Többek között hiányzik a tagállamok közös jövőképe ezen a területen. Továbbá a területhez kötődő nemzeti, regionális és helyi kezdeményezések ismertségének hiánya megnehezíti az európai hálózatok kiépítését. Következésképpen az érdekeltek közötti koordináció egyelőre hiányzik.

Kihívások

A médiaműveltségnek lehetővé kell tennie az európai polgárok számára a médiaüzenetek és tartalmuk jobb megértését és vizsgálatát, valamint azon készségek elsajátítását, amelyek által maradéktalanul betölthetik szerepüket az EU polgáraiként.

Ezenfelül elősegítheti a média pluralizmusának és függetlenségének megőrzését, lehetőséget nyújt a különféle társadalmi csoportok különböző nézeteinek kifejezésére, valamint támogatja a tolerancia és a párbeszéd által képviselt értékek fejlődését.

A médiaműveltség az európai audiovizuális örökség és kulturális identitás tudatosításában is fontos szerepet játszik, sőt, az újabb európai kulturális termékek megismertetését és népszerűsítését is támogatja.

Ezekkel a kihívásokkal szembesülve az Európai Bizottság javasolja, hogy a meglévő programok keretében ösztönözzék a médiaműveltséggel kapcsolatos kutatási projekteket.

Ajánlott intézkedések

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy fejlesszenek ki és hajtsanak végre olyan társszabályozási kezdeményezéseket, amelyek eredményeként az európai médiára vonatkozó magatartási kódexeket fogadhatnak el.

Fontos, hogy támogassák és finanszírozzák a digitális környezethez igazodó médiaműveltség különféle vonatkozásaira és dimenzióira kiterjedő kutatást, tanulmányokat és projekteket.

A tagállamokat arra is ösztönzi, hogy konferenciák és egyéb nyilvános rendezvények keretében szervezzenek vitákat a médiaműveltségnek az iskolai tantervbe való beépítéséről, valamint arról, hogy a médiaműveltség részét alkossa-e az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák átadásának.

A tagállamoknak nemzeti kampányokat is szervezniük kell a kulturális örökség iránti érdeklődés növelése érdekében, valamint olyan képzéseket kell indítaniuk, amelyek felhívják a figyelmet a személyes adatok információs és kommunikációs hálózatokban történő feldolgozásával kapcsolatos kockázatokra.

Ezenkívül a Bizottság felkéri a médiaipart arra, hogy javasoljon eszközöket a médiaműveltségi szint növeléséhez, mint például a következőket:

Háttér

A Bizottság „A digitális környezethez igazodó médiaműveltség európai megközelítése” című 2007. decemberi közleménye hangsúlyozta a kereskedelmi kommunikációhoz, az audiovizuális művekhez és a digitális tartalomhoz kapcsolódó médiaműveltség fontosságát. A médiaműveltség magasabb szintjének elérése által közelebb kerülnénk azon célkitűzések megvalósításához, amelyeket az Európai Unió Lisszabonban, illetve az i2010 kezdeményezéssel összefüggésben jelölt ki magának.

Utolsó frissítés: 28.11.2009