Atipikus aktusok

Az atipikus aktusok az európai intézmények által elfogadott aktusok egy kategóriáját képezik. Vonatkozhatnak az Európai Unió (EU) belső szervezésére, vagy lehetnek általánosabb hatályúak, amelyek meghatározott szakpolitikai területekhez kapcsolódnak.

ÖSSZEFOGLALÓ

BEVEZETÉS

Az atipikus aktusok az EU intézményei által elfogadott aktusok. Azért „atipikusak”, mert nem tartoznak a jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződésben ( 288., 289., 290., 291. vagy 292. cikk) meghatározott kategóriáiba.

Ezért aztán az atipikus aktusok igen változatosak. Egyeseket az Unió alapító szerződéseinek más cikkei írnak elő, mások az intézményi gyakorlat során alakultak ki.

Az atipikus aktusokra jellemző, hogy rendszerint politikai hatályúak. Ennek ellenére néhány lehet kötelező erejű, de ezek is az Unió intézményi keretére korlátozódnak.

A SZERZŐDÉSEKBEN MEGHATÁROZOTT ATIPIKUS AKTUSOK

Az uniós intézmények eljárási szabályzatai atipikus aktusok. Az alapító szerződések meghatározzák, hogy az európai intézmények elfogadják saját eljárási szabályzatukat.

Ezek a belső szabályzatok határozzák meg az uniós intézmények szervezetét, működését és a belső eljárásaikra vonatkozó szabályokat. Kizárólag az érintett intézményre nézve kötelezőek.

Az alapító szerződések ezenkívül más típusú aktusokról is rendelkeznek, amelyeket az uniós intézmények közötti politikai párbeszéd keretében fogadnak el. Ezeknek az aktusoknak az elsődleges célja az intézmények közötti munka és együttműködés elősegítése. A nemzetközi megállapodások elfogadási eljárása keretében például a Tanács tárgyalási irányelveket intézhet az Európai Bizottsághoz, amelyet annak a megállapodásokról folytatott tárgyalások során szem előtt kell tartania.

Az intézmények ennél tovább is mehetnek, és intézményközi megállapodások keretében szervezhetik meg együttműködésüket. Az ilyen megállapodások szintén atipikus aktusok. Lehetnek kötelezőek, de csak a megállapodást aláíró intézményekre nézve.

A SZERZŐDÉSEKBEN NEM MEGHATÁROZOTT ATIPIKUS AKTUSOK

Mindegyik uniós intézmény kidolgozott egy sor eszközt a saját tevékenysége keretében.

Az Európai Parlament például bizonyos nemzetközi szintű politikai állásfoglalásait állásfoglalások vagy nyilatkozatok formájában teszi közzé. A Tanács is rendszeresen fogad el ülései végén következtetéseket, állásfoglalásokat és iránymutatásokat. Ezek az aktusok elsősorban az intézmények bizonyos európai vagy nemzetközi kérdésekkel kapcsolatos véleményének adnak hangot. Általános hatályúak, de nem kötelezőek.

A Bizottság is többféle saját atipikus aktust fogad el. Ilyenek például a közlemények, amelyek általában új szakpolitikai programokat mutatnak be. A Bizottság zöld könyveket is elfogad, amelyek célja nyilvános konzultáció kezdeményezése bizonyos európai kérdéseket illetően. A Bizottság ezen az úton gyűjti össze a szükséges információkat a jogalkotási javaslat kidolgozása előtt. A zöld könyvek eredményeinek fényében a Bizottság néha fehér könyveket fogad el, amelyek uniós fellépésekre tesznek részletes javaslatot.

utolsó frissítés 10.11.2015